Τοπικά

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Βόλου – Προς δημοπράτηση η μελέτη με κόστος 100.000 ευρώ

Δημοπρατείται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τον Δήμο Βόλου και η μελέτη θα κοστίσει 100.640,30 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), την οποία θα χρηματοδοτήσει το υπουργείο περιβάλλοντος. Ο μελετητής θα πρέπει να παραδώσει τη μελέτη για τον «νέο Βόλο» σε 15 μήνες και να προτείνει τεράστιες αλλαγές καθώς στην πόλη του Βόλου επικρατεί η αναρχία και το χάος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου Βόλου.

Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου Βόλου όπως καταγράφονται μέσα από το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2014, τη μελέτη προετοιμασίας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βόλου, από επιτόπιες παρατηρήσεις και από την επικοινωνία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου είναι σοβαρά.
Καταγράφεται έλλειψη τακτικής εξυπηρέτησης αστικών συγκοινωνιών μεταξύ του κέντρου και των απομακρυσμένων περιοχών. Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους δυσκίνητων λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ, έλλειψη δρομολόγησης ευέλικτων ηλεκτροκίνητων mini-bus.
Επίσης, μη ύπαρξη ενιαίου εισιτηρίου (για τις περιπτώσεις μετεπιβίβασης) με αποτέλεσμα το κόστος καθημερινών μετακινήσεων όπως η μετακίνηση προς σχολικές μονάδες ή χώρους άθλησης να φτάνει στα 2,5 ευρώ/επιβάτη.

Βασική θεωρείται η έλλειψη ηλεκτρικού τραμ που ενδείκνυται λόγω της μορφολογίας της πόλης (επίπεδη) και των υπαρχουσών παλαιών γραμμών του τρένου που διασχίζουν κατά μήκος την πόλη από την περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Βόλου μέχρι την Αγριά και συνεχίζουν μέχρι τον παραδοσιακό οικισμό Μηλιές Πηλίου (τρενάκι του Πηλίου).
Καταγράφεται έλλειψη κεντρικών χώρων στάθμευσης ικανής χωρητικότητας δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών και συγκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και άλλων φορέων στο κέντρο της πόλης, γεγονός που προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής.
Μη ολοκληρωμένη διαχείριση της στάθμευσης με έντονα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα στην περιοχή του κέντρου, που επιδεινώνεται από την ανεπαρκή αστυνόμευση.
Υπάρχει έλλειψη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης με απουσία επικαιροποιημένων στοιχείων φόρτων, μετακινήσεων, αναγκών μετακινούμενων, στοιχείων εμπορευματικών μεταφορών και στοιχείων στάθμευσης.
Έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού – έλλειψη επαρκών δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου( πάρκων, πλατειών, ανοιχτών χώρων).
Έλλειψη αστικών αναπλάσεων τόσο στις πυκνοδομημένες περιοχές του κέντρου, όσο και στις υποβαθμισμένες περιοχές των συνοικιών.
Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων που θα διέρχεται από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια, σχολεία, δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές (π.χ. παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, κ.λ.π.), εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα μέσα στον αστικό ιστό.
Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί και η μη ύπαρξη σχεδίου για τη διασύνδεση των υφιστάμενων και μελλοντικών δικτύων υποστήριξης εναλλακτικής μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο).

Υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου οδών διαμορφωμένων ως ήπιας κυκλοφορίας κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές και σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση της συνεχούς, ασφαλούς και χωρίς εμπόδια κυκλοφορίας τόσο των πεζών και ποδηλατών, όσο και των ΑμεΑ.
Φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο, οξυμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας, τα οποία εντείνονται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ιδίως στις εισόδους και εξόδους της πόλης προς το Πήλιο λόγω της εισροής τουριστών.
Μεγάλο πρόβλημα είναι η μη τήρηση της Κανονιστικής Απόφασης του 2014 και των άλλων προτάσεων για διαχείριση της φορτοεκφόρτωσης με συνέπειες την αύξηση των καθυστερήσεων και της συμφόρησης στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
Μη ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού με αποτέλεσμα τόσο τα βαρέα οχήματα από το λιμάνι όσο και οι διαμπερείς ροές από/προς τα παράλια του Πηλίου να επιβαρύνουν το οδικό αστικό δίκτυο της πόλης. Έλλειψη συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Έλλειψη επαρκούς ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Στάθμευση
Οι θέσεις στάθμευσης του Δημοτικού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης έχουν μειωθεί λόγω των αστικών αναπλάσεων και πεζοδρομήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Οι κάτοικοι που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή που λειτουργεί το Δη.Σ.Ε.Σ. είναι κάτοχοι κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου.
Η αρχική πρόβλεψη για βραχυχρόνια στάθμευση (πράσινη ζώνη) και μακροχρόνια στάθμευση (πορτοκαλί ζώνη στην οποία δεν έχουν δικαίωμα στάθμευσης οι μόνιμοι κάτοικοι), δεν τηρήθηκε. Από το 2016, καθώς τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων συμπλήρωσαν τα 20 χρόνια λειτουργίας, κλείνοντας έτσι τον προσδοκώμενο κύκλο ζωής τους, το σύστημα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με κάρτες οι οποίες διατίθενται, τόσο από το Δημαρχείο όσο και από διάφορα καταστήματα. Ο έλεγχος πραγματοποιείται ουσιαστικά από δύο μόλις υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η απόδοση του Συστήματος σήμερα παρουσιάζει σημαντική κάμψη που οφείλεται τόσο στην απουσία ενός σύγχρονου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, που θα ενσωματώνει όλες τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, όσο και στην ιδιαίτερα περιορισμένη αστυνόμευση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το