Τοπικά

Σχέδιο «Ιόλαος» στη Σκιάθο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που θα εφαρμοστεί στη Σκιάθο για τη συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών θα έρθει προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Στόχος του σχεδίου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών και η άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις: Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής και δράσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει ο Δήμος προσδιορίζονται ως: Ορισμός υπευθύνων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σύνταξη ή επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, σύνταξη ή επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, συντήρηση εξοπλισμού και μέσων για το έργο καταστολής, κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας, ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, σύσταση επιτροπών καταγραφής ζημιών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης, εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστικών υδροστομίων για κατάσβεση πυρκαγιάς ή πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων, στο πλαίσιο λειτουργίας της ΔΕΥΑ, σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και διενέργεια άσκησης πολιτικής προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

Μετά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ο δήμαρχος Σκιάθου κινητοποιεί δια του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας προκειμένου να δρομολογήσουν τις δράσεις που συνδέονται με την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου σε επικοινωνία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ, την υποστήριξη του έργου της καταστολής των δασικών πυρκαγιών με τη διάθεση μέσων του Δήμου (υδροφόρα οχήματα, μηχανήματα έργων κ.λπ.), την ενημέρωση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Σποράδων στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας, τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη-προληπτική απομάκρυνση των πολιτών μετά από σχετική εισήγηση του εκάστοτε επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος και την εκτέλεση της απομάκρυνσης.

Επίσης την ενεργοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, την ενημέρωση του κοινού, την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου και την ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για την εξέλιξη των δράσεων.
Το σχέδιο συζητήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, το οποίο θα εισηγηθεί το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.

Προβολή της Σκιάθου σε ένθετα εφημερίδας
Σύμβαση για υπηρεσίες προβολής της Σκιάθου μέσω καταχωρήσεων σε ένθετα περιοδικά εφημερίδας πανελλήνιας εμβέλειας υπέγραψε χθες ο αντιδήμαρχος Σκιάθου με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Καθημερινές Εκδόσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και η σχετική σύμβαση αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Η σύμβαση αφορά στην προβολή του νησιού σε καταχωρήσεις ένθετων περιοδικών της εφημερίδας (Καθημερινή) πανελλήνιας εμβέλειας (Ταξίδια, Vogue) έναντι του ποσού των 11.160 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το