Τοπικά

Ρέστα 58.000 ‎ευρώ… πρέπει να δώσει εργολάβος στον Δήμο Αλμυρού

Ρέστα 58.000 ευρώ θα πρέπει να επιστρέψει εργολάβος στον Δήμο Αλμυρού, καθώς παρά το γεγονός ότι το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Λάρισας του επιδίκασε μετά από αγωγή ποσό 71.969 ευρώ για σειρά έργων που είχε εκτελέσει στον πρώην Δήμο Σούρπης, είχε στο μεταξύ εισπράξει 130.000 ευρώ για να μην προχωρήσει σε πλειστηριασμό δημοτικής ακίνητης έκτασης στην Κοινότητα Αχιλλείου. Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, ο Δήμος Αλμυρού δεν θα ασκήσει αναίρεση κατά της δικαστικής απόφασης, ενώ παράλληλα θα δοθεί εντολή στο Τμήμα Λογιστηρίου να προβεί στον αναγκαίο συμψηφισμό του ποσού των 130.000 ευρώ που εισέπραξε ο ενάγων.

Να αναφερθεί ότι ο εργολάβος αναμένεται σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλμυρού Βαγγ. Χατζηκυριάκο να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
Σύμφωνα με το ιστορικό της αγωγής ο ενάγων ζητεί να του καταβάλλει ο Δήμος Αλμυρού το ποσό των 302.343,24 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο τίμημα για την εκτέλεση 42 έργων που είχε αναλάβει με ισάριθμες συμβάσεις από τον πρώην Δήμο Σούρπης. Ο Δήμος Αλμυρού με σειρά ελέγχων και αυτοψιών και κυρίως με την από 30- 11-2011 έκθεση ελέγχου της επιτροπής που όρισε, με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής, αρνούνταν την οφειλή για μη εκτελεσθέντα 27 έργα από τα συνολικά 42, η οποία κατά τον αντίδικο ανέρχονταν στο ποσό των 302.343,42 ευρώ. Ο Δήμος ουσιαστικά αναγνώρισε την οφειλή για τα εκτελεσθέντα 15 έργα, συνολικού ποσού 71.969,16 ευρώ.

Με την απόφαση του Δικαστηρίου, υποχρεώνεται ο Δήμος Αλμυρού να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 71.969,16 ευρώ εντόκως από την επίδοση της αγωγής, του επιτοκίου υπολογιζόμενου βάσει του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηματοδότησης, προσαυξημένου κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες για το διάστημα έως τις 30-4-2019 και με το επιτόκιο που ορίζεται στο άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65/24-4-2019) από 1-5-2019.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Αλμυρού το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Λάρισας αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του Δήμου και δεν υφίσταται λόγος ή περιθώριο για άσκηση αναίρεσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί εντολή στο Τμήμα Λογιστηρίου να προβεί στον αναγκαίο συμψηφισμό του ποσού των 130.000 ευρώ που εισέπραξε ο ενάγων.

Διάλυση εργολαβίας
Στο μεταξύ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού αποδέχτηκε το αίτημα εργολαβικής εταιρείας, στην οποία είχε ανατεθεί η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Οδοποιίας Δ.Ε. Αλμυρού», αντί τιμήματος 6.993,61 ευρώ, για τη διάλυση της σύμβασης χωρίς όμως καμία αποζημίωση προς την ανάδοχο εταιρεία. Η διάλυση της σύμβασης αποφασίστηκε, καθώς δεν θεωρούνταν από τον Επίτροπο εντάλματα πληρωμής για πληρωμή έργων με απ’ ευθείας ανάθεση από την Οικονομική επιτροπή, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας περί απευθείας ανάθεσης έργων προϋπολογισμού 5869,40 € (πλέον ΦΠΑ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το