Τοπικά

“Καμία απολύτως ανατροπή στην υπόθεση των πρώην εργαζόμενων της ΚΕΚΑΝΕΜ”

Σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος των πρώην εργαζομένων στην ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ Ηρακλής Αστράς αναφέρει:

«Χθεσινά (10.05.2019) δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, που προφανώς αντλούν τις πληροφορίες από το περιβάλλον της Περιφέρειας, διατυπώνουν άποψη περί ανατροπής των μέχρι σήμερα δικαστικών δεδομένων στη γνωστή υπόθεση των πρώην εργαζόμενων της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ –και τώρα της Περιφέρειας, οι οποίοι διεκδικούν τους οφειλόμενους μισθούς τους από την Περιφέρεια.
Το χρονικό της διαφοράς ανάγεται στο 2011, όταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε στη λύση της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ, στην οποία διατηρούσε ποσοστό μετοχών 76,46%. Ακολούθησε η μεταφορά όλου του ενεργητικού της λυθείσης εταιρίας στην Περιφέρεια, δηλαδή προγράμματα και έργα άνω των 5.000.000 ευρώ, καθώς και η, υποχρεωτική εκ του νόμου, μεταφορά του προσωπικού στην Περιφέρεια, που όμως συντελέστηκε τον Μάιο του 2014. Οι απλήρωτοι όλο αυτό το διάστημα εργαζόμενοι στράφηκαν δικαστικά τόσο κατά της ΚΕΚΑΝΕΜ, της εργοδότριάς τους, όσο και της Περιφέρειας, της διάδοχης εργοδότριας, αξιώνοντας τους μισθούς τους. Η ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ μετά τη λύση βρέθηκε σε πλήρη και αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της. Ταυτόχρονα η Περιφέρεια αρνήθηκε, με ποικίλες νομικές αιτιάσεις, την ευθύνη της, παρόλο που πήρε όλο το ενεργητικό της λυθείσης ΚΕΚΑΝΕΜ και επιπλέον κατέστη εκ του νόμου διάδοχος εργοδότης των εργαζόμενων. Απέναντι στις αξιώσεις των δέκα εργαζόμενων η Περιφέρεια εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα. Ο Άρειος Πάγος με την πρόσφατη απόφασή του, αρ. 200/2019, αποφάνθηκε αποκλειστικά και μόνο για την ερμηνεία μιας συγκεκριμένης διάταξης στην οποία στηρίχθηκε η απόφαση του Εφετείου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 198 του νόμου 3852/2010 (νόμος Καλλικράτη). Μιας προβληματικής από νομοτεχνική άποψη διάταξης που προκάλεσε πολλά ζητήματα στο πεδίο εφαρμογής σε πάμπολλες περιπτώσεις. Πλέον η εκκρεμοδικία αναβιώνει στο Εφετείο που θα κρίνει εκ νέου τις υποθέσεις, καθώς οι αγωγές των εργαζόμενων περιλαμβάνουν και άλλες νομικές βάσεις, ισχυρότερες της αμφιλεγόμενης διάταξης του άρθρου 198, στηριζόμενες σε γενικότερες διατάξεις, το εργατικό και κοινοτικό δίκαιο.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου όμως έχει και άλλη ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα διάσταση. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιφύλαξε διαφορετική αντιμετώπιση στους εργαζόμενους άλλων απολύτως ομοειδών επιχειρήσεων. Το 2014 ανέλαβε και πλήρωσε στο ακέραιο όλα τα χρέη άλλων ομοειδών με την ΚΕΚΑΝΕΜ επιχειρήσεων που λύθηκαν. Σημειωτέον ότι δεν αποκόμισε από αυτές αντίστοιχο ενεργητικό. Αφορά συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων -ΚΕΚΤ ΑΕ» (απόφαση Περιφ. Συμβ. 51/10.4.2014), «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας -ΚΕΚ ΝΟΜ.Α.Λ. ΑΕ» (Απόφαση Περιφ. Συμβ. αρ. 238/28.11.2014) και «Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού Τρικάλων – ΑΝΕΝΤ ΑΕ» (Απ. Περιφ. Συμβ. αρ. 225/31.10.2014). Όλες αυτές οι αποφάσεις για αναδοχή από την Περιφέρεια των χρεών των καταργηθέντων επιχειρήσεων βασίστηκαν στη διάταξη του άρθρου 198 του «Καλλικράτη», που όμως ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν είναι εφαρμοστέα στις προκείμενες περιπτώσεις. Η αντίφαση είναι προφανής. Από τη μια η Περιφέρεια θεμελιώνει την πληρωμή οφειλών των λυθέντων επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 198 του «Καλλικράτη», και από την άλλη διατυπώνει ενστάσεις περί μη εφαρμογής της διάταξης. Η ίδια Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας που προφανώς γνωμοδότησε υπέρ της εφαρμογής του άρθρου 198, επιχειρηματολογούσε ταυτόχρονα εναντίον της εφαρμογής της. Πρόκειται καθαρά για ιδιάζουσα περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ομοειδών καταστάσεων που έχει μάλλον πολιτική παρά νομική διάσταση. Ωστόσο το γεγονός ότι η Περιφέρεια επέλεξε σε άλλες περιπτώσεις να επιλύσει το ζήτημα αναδοχής χρεών καταργηθέντων επιχειρήσεων και σε άλλες όχι, δημιουργεί εύλογα –έστω και τώρα- την προσδοκία για επίλυση του ζητήματος των χρεών της ΚΕΚΑΝΕΜ ΑΕ στο πεδίο της διοικητικής διαδικασίας, όπως ακριβώς συνέβη και με τις άλλες επιχειρήσεις που λύθηκαν.
Τα παραπάνω διατυπώνονται ως μια οφειλόμενη απάντηση στα χθεσινά – και όχι ιδιαιτέρως ακριβή, δημοσιεύματα προς το σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το