Τοπικά

“Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων” από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου  στην αίθουσα Συνεδριάσεων Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο παραλιακό συγκρότημα, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπή Διοίκησης (Steering Committee) του έργου «Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων – ΙΜΕ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 02161). Το έργο έχει τριετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000€, από τα οποία 870.000€ είναι δημόσια δαπάνη και 130.000€ ιδιωτική συμμετοχή. Σκοπός του «Ιατρείου» είναι η παροχή μιας web-based, online υπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, η κάθε μικρή επιχείρηση θα έχει πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα της παρέχει επιχειρηματικές συμβουλές και οδηγίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό είναι δωρεάν. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από μια ψηφιακή πλατφόρμα και ένα μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) με σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης (business analytics) και θα παρέχει ένα επιστημονικά και τεχνολογικά άρτιο και καινοτόμο μηχανισμό ανάλυσης, αξιολόγησης, συμβουλής και on-site αντιμετώπισης των ‘ασθενειών’ και προβλημάτων της μικρής επιχείρησης ανεξάρτητα από τον κλάδο και την περιοχή λειτουργίας της.

Φορείς υλοποίησης του έργου είναι τρία Τμήματα του ΠΘ και η ηγέτιδα εταιρία στην επιχειρηματική συμβουλευτική Grant Thornton Α.Ε. Τα Τμήματα του ΠΘ που συμμετέχουν είναι το Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ).

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν, ο Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Δρ. Απόστολος Παπαδόπουλος της Grant Thornton και οκτώ μέλη της ερευνητικής ομάδας όλων των εταίρων. Στη γόνιμη συνεργασία, συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων και στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον του έργου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το