Τοπικά

“Ανύπαρκτα τα μέτρα προστασίας στα σχολεία του Βόλου”- Ποια κτίρια “έκλεισαν” αιώνα

Ανύπαρκτος είναι ο αντισεισμικός έλεγχος και τα μέτρα προστασίας σε δεκάδες σχολικά συγκροτήματα του Βόλου, σύμφωνα με την Λαϊκή Συσπείρωση, που απαιτεί από την δημοτική αρχή να λάβει μέτρα και παραθέτει πίνακα με το έτος κατασκευής των σχολείων. Σχολικά κτίρια έχουν κλείσει αιώνα σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτει. Στο δημοτικό συμβούλιο κατατέθηκε ερώτηση κι ζητούνται απαντήσεις.

“Με τον πρόσφατο σεισμό στην Αττική ήρθε ξανά στην επιφάνεια, το πρόβλημα της αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων. Σήμερα σε όλη τη χώρα υπάρχουν σχολεία, που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1985 και ακόμη παλιότερα, δηλαδή σύμφωνα με παλιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς. Επιπλέον, στους πιο πρόσφατους σεισμούς των τελευταίων χρόνων που έγιναν ανά την Ελλάδα, σε όσα σχολεία έγιναν παρεμβάσεις, ακολουθήθηκε η απαράδεκτη πολιτική της «επιστροφής στην πρότερη κατάσταση».
Οι ευθύνες των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι τεράστιες. Στο πλαίσιο των πολιτικών υπέρ του κεφαλαίου, της γραμμής της ΕΕ περί «κόστους – οφέλους» και των δημοσιονομικών στόχων, οδήγησαν σε ανυπαρξία την κρατική μέριμνα για τον προσεισμικό έλεγχο των σχολικών μονάδων. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δε λαμβάνεται ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να έχουμε ασφαλείς υποδομές για τους μαθητές, ενώ, λόγω έλλειψης προσωπικού στον πρώην ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ ΑΕ) και στις Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, η ευθύνη για ενδελεχή αυτοψία μετακυλίεται στους εκπαιδευτικούς!!!
Ανυπολόγιστες είναι και οι ευθύνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς επίσης και της δημοτικής αρχής Βόλου. Παρά τις επανειλημμένες πολιτικές παρεμβάσεις της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΟΛΟΥ και της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ, εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχουν δρομολογήσει κανένα πρόγραμμα και δεν έχουν κανένα σχεδιασμό και για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και για την αντισεισμική θωράκιση. Δεν έχει παρθεί απολύτως κανένα μέτρο προστασίας σε δεκάδες σχολικά συγκροτήματα, όπου φοιτούν χιλιάδες μαθητές και που έχουν χτιστεί, κυρίως, πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959 και του 1984. Εκτός από την παλαιότητα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την κακή συντήρηση, τις διαβρώσεις. Η έλλειψη σχεδιασμού και προγράμματος, δεν οφείλεται απλά στην αδιαφορία τους. Είναι πολιτική τους επιλογή! Πολιτική επιλογή που είναι σύμφωνη με την πολιτική της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων που δε θεωρούν τον αντισεισμικό έλεγχο και γενικότερα τα μέτρα πολιτικής προστασίας, «επιλέξιμα» έργα. Επιλέξιμα θεωρούν μόνο αυτά που προωθούν τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι γι’ αυτούς «κόστος», που δε συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους, που βάζουν στην τσέπη αμέτρητα κεφάλαια, εκατομμύρια ευρώ για την ανάκαμψη των κερδών τους, από τους φόρους που πληρώνει ο ελληνικός λαός
Το ΚΚΕ και η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ καλεί τους εργαζόμενους στο Βόλο να καταδικάσουν την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – περιφερειακής και δημοτικής αρχής και να διεκδικήσουν την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα των παιδιών να μορφώνονται σε κατάλληλους και ασφαλείς χώρους. Ανάμεσα σε άλλα να απαιτήσουν, με σχεδιασμό και χρηματοδότηση από το κράτος, να καλυφθούν οι ανάγκες στη σχολική στέγη και να ξεκινήσει άμεσα ο έλεγχος και τα κατάλληλα έργα για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:
• Να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι, όχι μόνο οπτικοί, από αρμόδιες επιτροπές του ΟΣΚ σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλόλητας για όλα τα σχολεία. Ο ουσιαστικός – ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων να γίνει ΑΜΕΣΑ σε όλα τα επίπεδα (στατική επάρκεια – έξοδοι διαφυγής – πυρασφάλεια – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης). ΟΛΑ τα σχολεία πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους τελευταίους αντισεισμικούς κανονισμούς (2003), που πρέπει να επικαιροποιηθούν, βάσει των δεδομένων των τελευταίων σεισμών (όχι πολυώροφα, επάρκεια σε προαύλια, αντοχή σε μεγαλύτερες επιταχύνσεις κλπ.).
• Να εξασφαλισθούν χρηματοδότηση και επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση. Να σταματήσει η απαράδεκτη μετακύληση της ευθύνης των ελέγχων στους εκπαιδευτικούς.
• Να συνταχθεί μητρώο ελέγχων που θα επικαιροποιείται περιοδικά.
• Να γίνει άμεση ανέγερση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύγχρονων και ασφαλών σχολικών συγκροτημάτων (κατ’ αρχήν για όσα έχουν κριθεί ως ακατάλληλα), με 100% δημόσιες επενδύσεις και χωρίς ΣΔΙΤ, με διασφάλιση του δημόσιου – δωρεάν χαρακτήρα τους.
• Να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή της, για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ερωτάται η Δημοτική Αρχή Βόλου:
Τι μέτρα θα πάρει και σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση και επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση;

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ
4ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1913
5ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1913
1ο Δ.Σ. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 1913
2ο Δ.Σ. ΚΑΤΩΛΕΧΩΝΙΩΝ 1927
1Ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1930
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ – ΔΡΑΚΙΑΣ 1936
3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1952
9ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1952
12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1955
13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1955
2Ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1955
11ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1955
16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1956
27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1956
18ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1956
25ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1956
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1958
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1958
28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1959
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΣΕΣΚΛΟΥ 1959
33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1960
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 1960
21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1968
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ 1970
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ 1972
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ 1972
15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1973
25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1973
23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1974
23ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1974
4ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1975
6ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1976
19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1977
29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1977
36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 1977
8ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1977
21ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1978
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1979
12ο Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ 1979
ΑΝΑΥΡΟΥ 1971
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1971
3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟ 1965 – 1976
ΠΡΩΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ 1981
ΚΑΡΤΑΛΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1955 – 1978
ΦΥΤΟΚΟΥ 1975
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 1976
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1955 -1960 – 1965 – 1976

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το