Τοπικά

“Άνθρακες” οι μηνύσεις κατά του ΟΛΒ

Με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου που εγκρίθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, τέθηκε στο αρχείο κατ’ άρθρο 43, παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η προκαταρκτική δικογραφία, που αφορούσε στο ζήτημα της διενέργειας αλλεπάλληλων συνοπτικών διαγωνισμών από τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου (ΟΛΒ) κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016-Ιουλίου 2019.
Οι διαγωνισμοί είχαν αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων. Η συγκεκριμένη προκαταρκτική δικογραφία προκλήθηκε από δύο μηνυτήριες αναφορές του διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, οι οποίες υπονοούσαν ότι με την επιλογή διαδοχικών συνοπτικών διαγωνισμών και όχι ενός ενιαίου ανοιχτού διαγωνισμού, επήλθε οικονομική ζημία στον ΟΛΒ, λόγω μη εξασφάλισης μεγαλύτερων προσφορών εκ μέρους του αναδόχου. Από την επεξεργασία της δικογραφίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου προέκυψε ότι:

-Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν δυνατή η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 105, του Νόμου 4504/17 (προβλέπει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την κατάρτιση, όχι αναδόχου, αλλά καταλόγου πάροχων σχετικών υπηρεσιών), καθώς η αρμόδια για την εξειδίκευση του σχετικού πλαισίου Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), δεν εξέδωσε τις απαιτούμενες πρότυπες προσκλήσεις και συμβάσεις, γεγονός που καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την τήρηση της διαδικασίας. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι διοικήσεις της ΟΛΒ ΑΕ, με διαδοχικές επιστολές τους προς τις εποπτεύουσες αρχές (υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων) ζήτησαν διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων, που ανέκυπταν από την αδυναμία εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 105, του Νόμου 4504/17, χωρίς ωστόσο να λάβει σχετικές απαντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες απαιτήσεις διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του νομικού συμβούλου της ΟΛΒ ΑΕ, επέλεξε τη διενέργεια διαδοχικών συνοπτικών διαγωνισμών, στους οποίους όμως μόνο ένας υποψήφιος ανάδοχος εκδήλωνε ενδιαφέρον συμμετοχής.

-Σε κάθε περίπτωση, η επιλεγείσα διαδικασία δεν συνιστούσε απευθείας ανάθεση, αλλά διαγωνιστική διαδικασία, ενώ δεν ανέκυψε ζήτημα πρόκλησης οικονομικής ζημίας στον ΟΛΒ, καθώς ο συγκεκριμένος ανάδοχος σταθερά έδινε το παραπάνω ποσοστό, ακόμη και στην προηγούμενη (πριν τους συνοπτικούς διαγωνισμούς) περίοδο, που αναλάμβανε την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο ανοιχτών διαδικασιών.
-Συμπερασματικά, η επιλογή της συγκεκριμένης διοικητικής διαδικασίας έγινε για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, χωρίς να τεκμηριώνεται οποιοδήποτε επιλήψιμο κίνητρο των διοικήσεων της ΟΛΒ ΑΕ για τη σχετική επιλογή.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το