Τοπικά

Οι προϋποθέσεις για τη μαθητεία αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε Επιχειρήσεις Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με αφορμή την ίδρυση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), όπως προβλέπουν  οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την  υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία.

Σύμφωνα με το νέο αυτό θεσμό, επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να απασχολούν μαθητευόμενους (απόφοιτους ΕΠΑ.Λ.) για τέσσερις (4) μέρες κάθε εβδομάδα για  εννέα (9) μήνες με αμοιβή. Μετά τη λήξη του προγράμματος η επιχείρηση δεν έχει καμία περαιτέρω υποχρέωση. Το συνολικό ποσό της αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας – Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» θα είναι 9,35€. Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις – φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των ακόλουθων ειδικοτήτων:

  1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  2. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  3. Τεχνικός Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής
  4. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων
  5. Τεχνικός Οχημάτων
  6. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  7. Βοηθός Νοσηλευτή

Οι επιχειρήσεις – φορείς που συμμετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα προβλεπόμενα στον οδηγό μαθητείας για τον εργοδότη, το περιεχόμενο του οποίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΠΕΘ) www.minedu.gov.gr

Για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Νοεμβρίου 2017 και απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

1/ Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα, η οποία θα σταλεί ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected],  [email protected] και [email protected] μέχρι 30 Οκτωβρίου 2017.

2/ η καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ   http://www.oaed.gr/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin μέχρι 1 Νοεμβρίου 2017.

Για τους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (ιδιωτικές επιχειρπου επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10η Νοεμβρίου 2017 και απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

1/ η συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τον τίτλο Βεβαίωση Εργοδότη, η οποία παρέχεται από τη Δ.Δ.Ε. και τα ΕΠΑ.Λ. της Μαγνησίας, και η αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): [email protected]

2/ η καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/web/angelies-praktikes/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Fgroup%2Fangelies-praktikes%2Felektronike-aitese

Σε περίπτωση δεσμευμένης θέσης (συγκεκριμένου μαθητευόμενου), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται ΜΟΝΟ σε συμπλήρωση της Βεβαίωσης Εργοδότη. Η καταγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των τμημάτων μαθητείας.

Πληροφορίες για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/anakoinoseis, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 2421047493, 2421047386 καθώς και στα κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το