Τοπικά

Προϋπολογισμός 49 εκ. ευρώ το 2019 για τη ΔΕΥΑΜΒ

Στα 49.729.704 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ για το 2019, ο οποίος θα τεθεί προς έγκριση σήμερα (12μ.) σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση «ο προϋπολογισμός είναι προσανατολισμένος στην οργάνωση των χρηματοδοτούμενων έργων και μελετών, στην εκτέλεση των έργων και μελετών από ιδίους πόρους και την ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. Το ποσό των 49.729.704 ευρώ αναλύεται σύμφωνα με την εισήγηση του ασκούντα καθήκοντα γενικού διευθυντή της Επιχείρησης Νίκ. Τουρναβίτη ως εξής: Ποσό 29.370.666,24 ευρώ για το Τεχνικό Πρόγραμμα. Ποσό 16.280.820,37€ για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, Λειτουργικές δαπάνες κλπ.) Ποσό 763.000,00 ευρώ για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές. Ποσό 100.000 ευρώ ως διαμόρφωση αποθεματικού. Ποσό 3.215.217,90 ευρώ ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.
Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από τακτικά έσοδα ύψους 23.531.000 ευρώ, επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 22.780.300 ευρώ, αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους 2.388.404,51 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο ύψους 1.030.000 ευρώ.

Στα χρηματοδοτούμενα έργα για το 2019 περιλαμβάνονται η παράδοση σε λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου σε Αγριά, Αγ. Στέφανο και Ιωλκό, καθώς και η έναρξη κατασκευής του αποχευτευτικού δικτύου Νέας Αγχιάλου, με προϋπολογισμό 16.586.451,61 ευρώ. Επίσης, αναμένεται η δημοπράτηση του έργου για την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων προϋπολογισμού 12.600.000 ευρώ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.
Όπως επισημαίνεται «το έργο επέκτασης των ΕΕΛ σε συνδυασμό με την κατασκευή του νέου Καταθλιπτικού αγωγού και της προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού του Βιολογικού που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Τα ποσά της χρηματοδότησης, συνολικά για τα δύο έργα ανέρχονται στο ύψος των 2.593.243,64 ευρώ. Τέλος, να αναφερθεί ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 124.066.763,64€ με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 29.370.666,24€ αναλυόμενη σε 7.019.366,24€ από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 22.351.300,00€ από χρηματοδότηση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το