Τοπικά

Προϋπολογισμός 2,9εκ. ευρώ στον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας

Σε 249.300 ευρώ ανέρχεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας, το οποίο εγκρίθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα την κατασκευή στεγάστρου στον χώρο του πλυντηρίου του ΧΥΤΑ με 200.000 ευρώ, την κατασκευή χώρου για τη διενέργεια σεμιναρίων στον ΧΥΤΑ Βόλου με 15.200 ευρώ, τη μετατόπιση του χώρου πλυσίματος τροχών με 15.600 ευρώ αλλά και την κατασκευή δικτύου μεταφοράς επεξεργασμένων αποβλήτων για τον ψεκασμό στον απορριμματικό όγκο στον ΧΥΤΑ Ν.Πηλίου με 5.000 ευρώ.
Επίσης, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η κατασκευή δρόμου σύνδεσης βιολογικού καθαρισμού συλλέκτριας δεξαμενής στον ΧΥΤΑ Ν.Πηλίου, η αντικατάσταση του πίνακα αυτοματισμού Βιολογικού στον ΧΥΤΑ Βόλου με 20.000 ευρώ, η αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο αντλιοστάσιο του ΧΥΤΑ Βόλου με 7.000 ευρώ, η κατασκευή αναχώματος για επέκταση της χωρητικότητας στον ΧΥΤΑ Βόλου με 20.000, η μετατροπή της δεξαμενής συλλογής στραγγιδίων σε δεξαμενή πρωτογενούς αερισμού με 15.000, η κατασκευή περιμετρικής τάφρου με 10.000 και η προμήθεια φυτικής γης στον ΧΥΤΑ Βόλου με 50.000 ευρώ. 15.000 ευρώ θα διατεθούν για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στον ΧΥΤΑ Βόλου, 5.000 για την επέκταση καναλιού όμβριων και 4.000 για τον αγωγό μεταφοράς στραγγιδίων.

Ο προϋπολογισμός

Ομόφωνα εγκρίθηκε και ο προϋπολογισμός για το έτος 2021. Τα έσοδα διαμορφώνονται σε 2.900.931,25 ευρώ και τα έξοδα σε 2.860.931,25 ευρώ ενώ προκύπτει αποθεματικό 40.000 ευρώ. Τα τακτικά έρχονται προέρχονται από τις εισφορές των Δήμων, που χρησιμοποιούν τους δύο Χ.Υ.Τ.Α και τον Σ.Μ.Α του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α, οι οποίες θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2010 σύμφωνα με την 55/2017 απόφαση του Δ.Σ, δηλαδή : 13,50 €/τόνο για τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών του ΣΜΑ Αλμυρού και 11,50 €/τόνο για τους υπόλοιπους Καλλικρατικούς Δήμους. Εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών προς τον Σύνδεσμο οι τρεις Νησιωτικοί Δήμοι οι οποίοι έχουν αναλάβει τη λειτουργία των ΧΥΤΑ των νησιών τους βάσει των προγραμματικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει με τον Σύνδεσμο.
Επίσης προέρχονται από τα τέλη χρήσης του Χ.Υ.Τ.Α του Π.Σ. Βόλου των βιομηχανιών, βιοτεχνιών και ιδιωτών, τα οποία παραμένουν και αυτά στα επίπεδα του 2010 σύμφωνα με την 60/2016 απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου: α) Βιομηχανίες στα 20,00 €/τόνο, β) Βιοτεχνίες & ιδιώτες στα 12,00 €/τόνο.
Τα έκτακτα προέρχονται κατά κύριο λόγο από την επιχορήγηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Συνοχής έργου «Ολοκλήρωση έργων ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου» και από τη χρηματοδότηση από το Εθνικό στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το έργο «Επέκταση ΧΥΤΑ Βόλου. Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για τις αμοιβές του μόνιμου προσωπικού, φύλαξη των Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, Νοτίου Πηλίου και του Σ.Μ.Α Αλμυρού (SECURITY) κ.λπ. και στις επενδύσεις – έργα οι δαπάνες για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στους Χ.Υ.Τ.Α του Π.Σ. Βόλου και του Νοτίου Πηλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το