Τοπικά

Προϋπολογισμός 102,5 εκ. ευρώ για το 2018

Ισοσκελισμένος στα 102.541.844 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων του Δήμου Βόλου για το 2018, σύμφωνα με το σχέδιο που δόθηκε στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα (6 μ.μ.), ο προϋπολογισμός, μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου θα τεθούν σε διαβούλευση, στην εξ’ αναβολής λόγω έλλειψης απαρτίας από χθες συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Να αναφερθεί ότι μεθαύριο Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου (10.30 π.μ.) θα συνεδριάσει και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, για τη λήψη απόφασης έγκρισης των σχεδίων οικονομικού προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το 2018.
Στον προϋπολογισμό εξόδων, στην κατηγορία «έξοδα χρήσης», μεταξύ των οποίων οι αμοιβές για προσωπικό, αιρετούς και τρίτους, φόρους- τέλη, οι πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης και οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ανέρχονται στα 56.376.352 ευρώ, στην κατηγορία «επενδύσεις» για αγορές κτιρίων, έργα, μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες το ποσό φτάνει τα 16.026.985 ευρώ, στην κατηγορία «πληρωμές Π.Ο.Ε.» το ποσό ανέρχεται στα 30.088.506 ευρώ, ενώ το ποσό του αποθεματικού για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.
Στα έσοδα και στην κατηγορία «τακτικά», μεταξύ των οποίων οι πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία, τα έσοδα από κινητή περιουσία, από ανταποδοτικά τέλη, δικαιώματα και λοιπά τέλη, οι φόροι και οι εισφορές και τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται στα 45.862.236 ευρώ, στην κατηγορία «έκτακτα έσοδα», μεταξύ των οποίων αυτά από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, δωρεές- κληρονομιές, προσαυξήσεις- πρόστιμα- παράβολα κ.λπ προϋπολογίζονται στα 5.406.939 ευρώ, στην κατηγορία «έσοδα παρελθόντων ετών» το ποσό φτάνει τα 3.397.798 ευρώ, στην κατηγορία «εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις» το ποσό φτάνει τα 21.362.647 ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ Δημοσίου προϋπολογίζονται στα 7.847.800 ευρώ, ενώ το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ανέρχεται στα 18.664.422 ευρώ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα
Στα 102.866.603 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων συνεχιζόμενων και νέων κατηγοριοποιημένο σε κάθε Διεύθυνση ξεχωριστά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το