Τοπικά

Προβλήματα σε ελαιώνες της Μαγνησίας από εμφάνιση πυρηνοτρήτη σε καλλιέργειες

Τα πρώτα προβλήματα στις ελαιοκαλλιέργειες του Νομού Μαγνησίας έκαναν την εμφάνισή τους, με την παρουσία της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται μέτριοι πληθυσμοί του εντόμου και συστήνεται η λήψη σειράς μέτρων.

Όπως επισημαίνεται η πτήση της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι συλλήψεις των ακμαίων του πυρηνοτρήτη στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται μέτριοι πληθυσμοί του εντόμου σε ελαιοκαλλιέργειες του Νομού Μαγνησίας.
Αναμένονται εναποθέσεις αυγών και εκκολάψεις προνυμφών στο κρόκκιασμα – αρχή άνθησης. Στις πολύ πρώιμες περιοχές οι ανθοταξίες βρίσκονται στο κρόκκιασμα έναρξη άνθησης (με 3-5% ανοιχτά άνθη), στις πρώιμες στο κρόκκιασμα, στις μεσοπρώιμες στο στάδιο D (φούσκωμα των ανθέων) και στις όψιμες συνεχίζεται ο σχηματισμός των ανθοταξιών και ξεκινάει το φούσκωμα των οφθαλμών (στο στάδιο C).

Στους ελαιοπαραγωγούς συστήνεται ψεκασμός στο κρόκκιασμα – αρχή άνθησης (5-6% ανοιχτά άνθη) σε ελαιώνες με μικρή έως μέτρια ανθοφορία, ενώ σε περιπτώσεις μικρής ανθοφορίας και μεγάλης πυκνότητας πληθυσμού του εντόμου, μπορεί να καταστραφεί μεγάλο ποσοστό των ανθέων και να μειωθεί η καρποφορία. Σε τέτοια περίπτωση γίνεται μία επέμβαση λίγο πριν την άνθηση, όταν έχει ανοίξει το 3-5% των ανθέων και επανάληψη μετά από 8 ημέρες.
Σε ελαιώνες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, συνιστάται υποχρεωτικός ψεκασμός στο κρόκκιασμα αρχή άνθησης με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού της καρπόβιας γενιάς και επανάληψη μετά από 8 ημέρες, ενώ σε ελαιώνες με μεγάλη ανθοφορία δεν συστήνεται καταπολέμηση, εκτός από περιπτώσεις που διαπιστώνονται υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου και σοβαρές προσβολές.

Προσβολές από ακάρεα
Επίσης, σε ελαιοκαλλιέργειες του Νομού Μαγνησίας έχουν παρατηρηθεί προσβολές της νεαρής βλάστησης και αργότερα των ανθοφόρων οφθαλμών και καρπών από τα σκωληκόμορφα ακάρεα.
Να αναφερθεί ότι η προσβολή από ακάρεα κατά την περίοδο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών και της άνθησης προκαλεί μείωση των ανθοφόρων οφθαλμών και οδηγεί στην ξήρανση και πτώση των ταξιανθιών.
Στους ελαιοπαραγωγούς συστήνεται καταπολέμηση των ακάρεων, όπως επίσης και ψεκασμοί με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα για την καταπολέμηση των προνυμφών του εντόμου «Μαργαρόνια» στη νεαρή βλάστηση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το