Τοπικά

Προθεσμία μέχρι τέλος Νοεμβρίου για την αποπεράτωση του πάρκιν στη Φιλελλήνων

Παράταση προθεσμίας για το έργου του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλήνων δόθηκε σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Μετά από αίτημα της αναδόχου εταιρείας AΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. για παράταση της προθεσμίας κατασκευής μέχρι 30 Νοεμβρίου εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση το αίτημα στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η συμβατική προθεσμία κατασκευής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η ανάδοχος αιτήθηκε την παράταση της προθεσμίας καθώς μέχρι την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες καίριας σημασίας για το έργο όπως η ολοκλήρωση μεταλλικού φορέα ανωδομής, η σκυροδέτηση τοιχίων 7ου ορόφου, η μεταλλική κατασκευή κάλυψης των όψεων του κτιρίου,η κατασκευή υαλοπετασμάτων όψεων κτιρίου και η μεταλλική κλίμακα κλιμακοστασίου Φιλελλήνων.

Στη σημερινή συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την οριστική παραλαβή της μελέτης του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτους 2020 καθώς και την επιλογή του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Βόλου». Ο προϋπολογισμός ήταν 124.793,97 ευρώ με ΦΠΑ και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» που πρόσφερε τιμή 76.486,63 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το