Τοπικά

“Προτεραιότητα το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου” – Οι προτάσεις του υποψηφίου προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Χρ. Στρατηγόπουλου

Το ζήτημα του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα η επίλυσή του, καθώς η συνέχιση της χρόνιας (επί δεκαετίες) απαράδεκτης εκκρεμότητας που υφίσταται, με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας, έχει ως αυταπόδεικτη συνέπεια την υποβάθμιση και απαξίωση της λειτουργίας της ίδιας της Δικαιοσύνης, ταυτόχρονα δε τη δημιουργία μη αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Τα παραπάνω επισήμανε μεταξύ άλλων χθες, σε ενημερωτική συγκέντρωση δεκάδων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος του Συλλόγου Χρήστος Στρατηγόπουλος, εν όψει των εκλογών της Κυριακής.

Ο κ. Στρατηγόπουλος ανέφερε ότι «εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου – όπως και το σύνολο των φορέων της πόλης που ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο συγκεκριμένο ζήτημα – απέτυχε να γίνει μέρος της λύσης, αντίθετα φαίνεται ότι αποτέλεσε μέρος του προβλήματος, υπό την έννοια ότι άθελά του έδωσε στην Πολιτεία το δικαίωμα να υπεκφύγει των δικών της αποκλειστικών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων. Όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, ύψιστο διακύβευμα πρέπει να αποτελεί η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και προοπτικά λειτουργικού Δικαστικού Μεγάρου. Το ζήτημα της θέσης του Δικαστικού Μεγάρου (στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ή σε οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σημείο της πόλης του Βόλου) εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση της Πολιτείας, η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει πλήρως και άμεσα τη θέση της, με πρώτο βήμα την πρόθεσή της να ζητήσει ή όχι τον μερικό ή ολικό αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου ως διατηρητέου. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί πιεστικά έναντι των αρμόδιων Αρχών (υπουργείο Δικαιοσύνης κ.λπ.) η νέα διοίκηση του Συλλόγου.

Εφόσον προκύψει με σαφήνεια η βούληση της Πολιτείας προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να ασκηθεί πίεση από όλους του φορείς της πόλης, που έχουν λόγο για την υλοποίηση ενός σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου, να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, οι ενέργειες ανοικοδόμησής του».

Όραμα με τέσσερις βασικές αρχές
Ο υποψήφιος πρόεδρος αναφέρθηκε στο όραμά του για τον Σύλλογο, που θεμελιώνεται σε τέσσερις βασικές αρχές, αποτελεσματικότητα, επάρκεια, αξιοπρέπεια, κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Επίσης παρέθεσε προτάσεις, όπως:

-Δημιουργία νέας αξιοπρεπούς και λειτουργικής έδρας του Συλλόγου, στο πλαίσιο συντεταγμένης αποχώρησής του από τον υφιστάμενο χώρο εντός του Δικαστικού Μεγάρου. Πρόβλεψη για την συνέχιση της λειτουργίας εντευκτηρίου, ως χώρου συνάντησης των δικηγόρων με τους εντολείς τους, καθώς και χώρου λειτουργίας φωτοτυπικών μηχανημάτων. Θέσπιση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συλλόγου. Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές), με στόχευση τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους. Συστηματική εφαρμογή α) του ελληνικού Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος και του Κώδικα Δεοντολογίας για τους Ευρωπαίους Δικηγόρους, για την εμπέδωση των κανόνων δεοντολογίας και την αντιμετώπιση κρουσμάτων αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. Σύσταση Επιτροπών, που θα οργανώνονται και λειτουργούν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων ή για την άσκηση θεματικών αρμοδιοτήτων. Συνολικός ανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Συλλόγου. Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Εκκαθάριση Μητρώου Μελών. Λειτουργία Συμβούλου Υπηρεσίας. Δημιουργία επίσημων προφίλ σε επιλεγμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διεύρυνση των παρεχομένων με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα υπηρεσιών του Συλλόγου προς τους Συναδέλφους, με κύρια στόχευση σε βάθος θητείας ο Δ.Σ.Β. να προσφέρει στα μέλη του πλήρως οργανωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας των τελευταίων για τη λήψη τους, όπως ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, αρμοδιότητας έκδοσης του Συλλόγου, ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων δηλώσεων άσκησης του επαγγέλματος, δημιουργία εφαρμογής, αποκλειστικής χρήσης των μελών του Συλλόγου, στην οποία θα κατατίθενται οι απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις τους για κάθε θέμα που σχετίζεται με την οργάνωση και λειτουργία του Συλλόγου, ηλεκτρονική έκδοση διπλοτύπων προείσπραξης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ολομέλειας των Δ.Σ.Ε., δημιουργία εφαρμογής, αποκλειστικής χρήσης των μελών του Συλλόγου.
Διερεύνηση των προϋποθέσεων κατάρτισης σύμβασης ομαδικού ασφαλιστηρίου κάλυψης αστικής επαγγελματικής ευθύνης των μελών. Υλοποίηση εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης πινακίων τρεχουσών υποθέσεων σε συνεργασία με το Πρωτοδικείο. Διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας του Συλλόγου ως πιστοποιημένου Κέντρου Διαιτησίας.

Σε θεσμικό επίπεδο ο κ. Στρατηγόπουλος προτείνει μεταξύ άλλων:
-«Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη σύσταση και λειτουργία άτυπου Συμβουλίου των επιστημονικών φορέων της πόλης, που θα λειτουργεί αφενός ως βήμα διεπιστημονικού διαλόγου και προσέγγισης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, αφετέρου ως δεξαμενή σκέψης για τους φορείς και τις Αρχές της πόλης στα ειδικότερα επιστημονικά πεδία που κρίνεται αναγκαία η συμβολή τους.
-Οργανωμένη και συστηματική συμμετοχή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε κοινωνικές δράσεις ανάδειξης σημαντικών ζητημάτων, ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και βοήθειας συλλογικών οντοτήτων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς (συγκέντρωση ειδών ανάγκης, φαρμακευτικού υλικού, αίματος, περιβαλλοντικές δράσεις κ.λπ.).
-Επιδίωξη στενής συνεργασίας με τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας, καθώς και τον Σύλλογο των Δικαστικών Υπαλλήλων, για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατόν όρων άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, στο πλαίσιο της λειτουργίας απονομής της δικαιοσύνης. Ισχύει για μας η αρχή «σεβασμός έναντι αλλήλων».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το