Τοπικά

Πρόταση του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας για επέκταση του ΧΥΤΑ

Πρόταση χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων» θα καταθέσει ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή της επέκτασης του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η υποβολή τα πρότασης εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 22 Δεκεμβρίου.

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως α΄ χρηματική προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η επέκταση του υφιστάμενου χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) Βόλου και η μετατροπή του σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), η οποία προβλέπεται να χωροθετηθεί σε όμορη επέκταση του υφιστάμενου χώρου, κρίνεται ως επιτακτική, λόγω της επικείμενης κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Βόλου αλλά και της εξάντλησης της χωρητικότητας του υφιστάμενου χώρου στο μέλλον. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. ,επιπρόσθετα επιτακτική είναι και η κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) Νοτίου Πηλίου, για τη μείωση του κόστους της μεταφοράς των απορριμμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το