Τοπικά

Πρόταση για πέντε νέα διδακτήρια στη Μαγνησία

Την ανέγερση πέντε διδακτηρίων για τη στέγαση ισάριθμων σχολικών μονάδων προτείνει στο υπουργείο Παιδείας η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η οποία επεξεργάστηκε σχετική έκθεση με όλες τις κτιριακές ανάγκες των σχολείων. Παράλληλα την έκθεση θα την αποστείλει και στους Δήμους του νομού.

Ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτης Σαβελίδης αναφέρθηκε στη σχετική πρωτοβουλία με την υποστήριξη δύο υπαλλήλων που κατέγραψαν και κωδικοποίησαν τα ζητήματα.

Και βέβαια εκτός από νέα διδακτήρια υπάρχουν ανάγκες νέων αιθουσών διδασκαλίας, σχολικών εργαστηρίων, γυμναστηρίων και αιθουσών σχολικών εκδηλώσεων.

Ο κ. Σαβελίδης τόνισε πως «η ανάγκη κατασκευής νέων διδακτηρίων αφορά 5 σχολικές μονάδες του Νομού Μαγνησίας. Συγκεκριμένα, στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου οι υφιστάμενες κτηριακές δομές δεν επαρκούν για τη στέγαση σχολείου, ενώ στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νέας Ιωνίας η υποδομή είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες και την ασφάλεια των φοιτώντων μαθητών. Το γεγονός ότι το ΕΠΑ.Λ. Σκοπέλου φιλοξενείται στο κτίριο του ΓΕΛ Σκοπέλου καθιστά απαραίτητη την ανέγερση νέου διδακτηρίου, όπως επίσης και η αυξητική τάση του μαθητικού δυναμικού στο Γυμνάσιο Σκιάθου, το οποίο συστεγάζεται με το ΓΕΛ Σκιάθου. Τέλος, νέα πτέρυγα διδακτηρίου 13 αιθουσών χρειάζεται το 1ο ΓΕΛ Βόλου, καθώς οι υπάρχουσες αίθουσες είναι τύπου προκάτ, με ανεπαρκή θερμομόνωση και ηχομόνωση».

Πρόσθετες αίθουσες διδασκαλίας

Στην έκθεση αναφέρεται πως «σχετικά με τη δημιουργία πρόσθετων αιθουσών διδασκαλίας, οι ανάγκες είναι επιτακτικές σε σχολικές μονάδες, όπου παρατηρείται αύξηση του αριθμού των φοιτώντων μαθητών και μεγάλος αριθμός τμημάτων. Στα εν λόγω σχολεία οι υπάρχουσες αίθουσες δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να πραγματοποιούνται τα μαθήματα των τμημάτων ένταξης, των ξένων γλωσσών, των μαθημάτων επιλογής ή των μαθημάτων κατευθύνσεων σε χώρους ακατάλληλους για διδασκαλία (διαδρόμους, αποθήκες, υπόγεια κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, προσθήκη νέων αιθουσών χρειάζονται το Μουσικό Σχολείο Βόλου (4 αίθουσες), το συγκρότημα που συστεγάζει το 3ο Γυμνάσιο, το 3ο ΓΕΛ και το Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου (4 αίθουσες), το συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου και του 4ου ΓΕΛ Βόλου (3 αίθουσες), το ΓΕΛ Αλμυρού (2 αίθουσες), το 10ο Γυμνάσιο Βόλου (3 αίθουσες), το ΓΕΛ Αγριάς (3 αίθουσες), το συγκρότημα που συστεγάζει το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας (2 αίθουσες), το συγκρότημα του 7ου Γυμνασίου, του 9ου Γυμνασίου και του 6ου ΓΕΛ Βόλου (11 αίθουσες), το συγκρότημα του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Ν. Αγχιάλου (1 αίθουσα), το 5ο ΓΕΛ Βόλου (3 αίθουσες), το 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας (3 αίθουσες), το συγκρότημα που συστεγάζει το ΕΕΕΕΚ Βόλου και το 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας (2 αίθουσες) και το Γυμνάσιο Σκοπέλου (1 αίθουσα).

Νέα σχολικά εργαστήρια

Αναφορικά με τις ανάγκες σε υποδομές και αίθουσες σχολικών εργαστηρίων, επισημαίνονται τα εξής: Το 1ο Ε.Κ. Αλμυρού (2 εργαστήρια), το ΕΠΑΛ Αγριάς (1 εργαστήριο Γεωπονίας), το συγκρότημα που συστεγάζει το 1ο ΕΠΑΛ, το 4ο ΕΠΑΛ και το 2Ο Ε.Κ. Ν. Ιωνίας (4 αίθουσες εργαστηρίων: 2 αισθητικής, 1 φωτογραφίας και 1 γραφικών τεχνών), το συγκρότημα του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Ζαγοράς (εργαστήριο φυσικών επιστημών), το 8ο Γυμνάσιο Βόλου (εργαστήριο πληροφορικής), το 7ο Γυμνάσιο Βόλου (εργαστήριο φυσικών επιστημών και εργαστήριο τεχνολογίας), το οποίο συστεγάζεται με το 9ο Γυμνάσιο και το 6ο ΓΕΛ Βόλου και το Γυμνάσιο Σκοπέλου (εργαστήριο φυσικών επιστημών).

Οι ανάγκες προκύπτουν είτε λόγω ολοκληρωτικής έλλειψης εργαστηριακών αιθουσών, είτε επειδή τα υπάρχοντα εργαστήρια δεν πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (επιφάνεια σύμφωνα με τα όρια που θέτει ο Κτηριοδομικός Κανονισμός για τον αριθμό των μαθητών που φιλοξενούν, φυσικός φωτισμός, κ.τ.λ.).

Σχολικά γυμναστήρια  

Η κατασκευή κλειστών σχολικών γυμναστηρίων, προκειμένου να υλοποιείται απρόσκοπτα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και να αναπτύσσονται αθλητικές δραστηριότητες, κρίνεται αναγκαία τόσο σε ορεινούς Δήμους, όπου το μεγαλύτερο διάστημα της σχολικής χρονιάς βρέχει και χιονίζει, όσο και στα πεδινά, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδρούν έντονα ανασταλτικά στα παραπάνω. Η κατασκευή κλειστών σχολικών Γυμναστηρίων είναι αναγκαία στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου, στο συγκρότημα που συστεγάζει το Γυμνάσιο και το ΓΕΛ Τσαγκαράδας, στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης, στο 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού και στο 7ο Γυμνάσιο Βόλου, το οποίο συστεγάζεται με το 9ο Γυμνάσιο και το 6 ΓΕΛ Βόλου.

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων είναι απαραίτητο να προστεθούν στο συγκρότημα του 1ου ΓΕΛ και  του 1ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, στο ΓΕΛ Ν. Αγχιάλου, το οποίο συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου, ενώ το ΓΕΛ Σκοπέλου χρειάζεται μία αίθουσα-μουσείο προκειμένου να συντηρηθούν και να προσελκύσουν επισκέπτες τα ιστορικά αρχεία και τα παλαίτυπα βιβλία που διασώζονται στο σχολείο, καθώς επίσης μία αίθουσα εκδηλώσεων.

Εκτός αυτού, προσθήκη αίθουσας σχολικών εκδηλώσεων χρειάζονται αρκετές σχολικές μονάδες, καθώς ελλείψει αυτής, είτε αδυνατούν να διοργανώσουν σχολικές εκδηλώσεις, είτε τις πραγματοποιούν στους σχολικούς διαδρόμους. Η εν λόγω ανάγκη αφορά στο συγκρότημα που συστεγάζει το 1ο ΕΠΑΛ, το 4ο ΕΠΑΛ και το 2ο Ε.Κ. Ν. Ιωνίας, το συγκρότημα που συστεγάζει το ΕΕΕΕΚ Βόλου και το 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, το 5ο ΓΕΛ Βόλου, το συγκρότημα του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Βελεστίνου, το 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, το συγκρότημα του 7ου Γυμνασίου, του 9ου Γυμνάσιου και του 6ου ΓΕΛ Βόλου και το Γυμνάσιο Σκοπέλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το