Τοπικά

Πρόταση για Κέντρο Κοινότητας στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Πρόταση για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας θα καταθέσει ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού- ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» Σχετική απόφαση θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 23 Ιουνίου (11π.μ.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου θα ανέλθει στις 75.000 ευρώ περίπου, ενώ το Κέντρο Κοινότητας θα στεγαστεί στο ισόγειο τμήμα του Δημαρχείου Ζαγοράς, στο οποίο θα γίνουν εργασίες μετατροπής για καλύτερη προσβασιμότητα.
Η χρηματοδότηση αφορά δυο χρόνια και με το προαναφερόμενο ποσό θα καλυφτεί η πρόσληψη ενός κοινωνικού λειτουργού ΠΕ και ενός ψυχολόγου ΠΕ, ενώ από τις 75.000 ευρώ, ποσό 7.000 έως 10.000 ευρώ θα δοθεί για εξοπλισμό και λοιπές δαπάνες.
«Πρόκειται για ένα παλιό ζήτημα η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και τώρα θα αποκτήσει και ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου μαζί με τη Σκιάθο με τη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας» ανέφερε ο δήμαρχος Π. Κουτσάφτης.
Η λειτουργία του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», πρόκειται να αποτελέσει συμπληρωματική των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Ο βασικός σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου. Μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, θα γίνει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού κι εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, διασύνδεσης και αλληλοϋποστήριξης όλων των υφιστάμενων κοινωνικών δομών καθώς κι εξάλειψης φαινομένων άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών κι υπηρεσιών.

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου», θα αποτελέσει μία δομή του ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ), αναπόσπαστο μέρος του οποίου είναι η δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ) και η καθιέρωση συστήματος δεικτών για την αποτελεσματική παρακολούθηση κι αξιολόγηση του έργου. Το ΕΠΣ θα είναι ο βασικός άξονας στήριξης της όλης προσπάθειας, δεδομένου ότι θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης κι επικοινωνίας μεταξύ των επιπέδων διαχείρισης/ διοίκησης και των διαφορετικών δράσεων. Στο ΕΠΣ
θα τηρούνται τρία ενιαία μητρώα: το Μητρώο Ωφελούμενων, το Μητρώο Φορέων (παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας) και το
Μητρώο Επιδομάτων και Προγραμμάτων, ενώ θα διασυνδέεται με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κι υπηρεσιών.
Η Πράξη περιλαμβάνει ένα κύριο Υποέργο με Τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».
Τα παραδοτέα της πράξης θα είναι: Παρακολούθηση λειτουργίας Κέντρου κοινότητας και προσωπικού, Yποστήριξη ωφελουμένων, Λειτουργικά έξοδα – Προμήθεια εξοπλισμού.
Το Σχέδιο Δημοσιότητας της λειτουργίας του Κέντρου κοινότητας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου θα περιλαμβάνει τα εξής:
-Προβολή υλικού της δράσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, αναλυτικής περιγραφής των δυνητικών δικαιούχων και των προσφερόμενων δράσεων
-Σχεδιασμός αφίσας ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις του. Τοποθέτηση αυτής σε όλα τα Κοινοτικά καταστήματα καθώς και σε όλες τις εισόδους των Δημόσιων Υπηρεσιών, που λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου (ΚΕΠ, κλπ)
-Εκδήλωση ενημέρωσης των τοπικών φορέων (σύλλογοι, κλπ) και διανομή έντυπου υλικού
-Συνεργασία με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σε δυνητικούς δικαιούχους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το