Τοπικά

Πρόταση για έργα ύδρευσης προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ από τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Πρόταση για την ένταξη και εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση σειράς έργων ύδρευσης θα καταθέσει ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 2.582.000 ευρώ. Πρόκειται για τα έργα διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού, την κατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 500μ3 στη θέση «Άθωνας» και δίκτυο μεταφοράς νερού από πηγή Δρακοσπηλιά, Κοινότητας, σωστικές εργασίες αποκατάστασης σημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και εργασίες σύνδεσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Σύμφωνα με τη μελέτη στο πρώτο υποέργο προτείνεται η κατασκευή ενός ενιαίου αγωγού μεταφοράς από πολυαιθυλένιο ΡΕ 12,5atm, ο οποίος θα συνδέει τους οικισμούς Μούρεσι, Τσαγκαράδα και Ξουρίχτι μεταξύ τους, ενοποιώντας με αυτόν τον τρόπο συνολικά το σύστημα και δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου. Ο νέος αγωγός μεταφοράς θα διέρχεται από τους προαναφερθέντες οικισμούς και θα συνδέεται σε κατάλληλα σημεία με τις υφιστάμενες δεξαμενές του κάθε οικισμού, καθώς και με το εσωτερικό δίκτυο αυτών. Ο αγωγός μεταφοράς θα λειτουργεί ως τμήμα του εσωτερικού δικτύου του κάθε οικισμού κατά την καθημερινή λειτουργία και θα ενεργοποιείται με την κατάλληλη χρήση (άνοιγμα) δικλείδων απομόνωσης σε έκτακτες περιπτώσεις προσφέροντας επιπλέον ευελιξία και δυνατότητες λειτουργίας στο σύστημα ύδρευσης μέσω της διασύνδεσης των δικτύων των οικισμών.

Πιο συγκεκριμένα με τον εν λόγω σχεδιασμό εφικτά τα εξής επιπλέον έκτακτα σενάρια λειτουργίας:
– Τροφοδοσία του οικισμού Μούρεσι από δεξαμενή του γειτονικού οικισμού Τσαγκαράδας στην έκτακτη περίπτωση που απαιτηθεί η δεξαμενή του οικισμού Μουρεσίου να σταματήσει τη λειτουργία της λόγω ελλείμματος νερού, βλάβης ή συντήρησης. Τροφοδοσία του οικισμού Τσαγκαράδας από δεξαμενή του γειτονικού οικισμού Ξουρίχτι στην έκτακτη περίπτωση που απαιτηθεί η δεξαμενή του οικισμού Τσαγκαράδας να σταματήσει τη λειτουργία της λόγω ελλείμματος νερού, βλάβης ή συντήρησης.
– Τροφοδοσία του οικισμού Ξουρίχτι από δεξαμενή του γειτονικού οικισμού Τσαγκαράδας στην έκτακτη περίπτωση που απαιτηθεί η δεξαμενή του οικισμού Ξουρίχτι να σταματήσει τη λειτουργία της λόγω ελλείμματος νερού, βλάβης ή συντήρησης.
Ο οικισμός Κισσού λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς με τον γειτονικό οικισμό της Τσαγκαράδας δεν είναι σε θέση να παραλάβει νερό από αυτόν, ενώ ο οικισμός της Τσαγκαράδας τροφοδοτείται από τον γειτονικό οικισμό Ξουρίχτι. Επισημαίνεται ότι τυχόν σύνδεση των δύο οικισμών θα προσέφερε χαμηλά οφέλη και μικρή επιπλέον ευελιξία σε σχέση με το κόστος σύνδεσης και του οικισμού Κισσού στο μελετώμενο σύστημα.

Επίσης, προτείνεται η αντικατάσταση των κεντρικών αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών Κισσού, Μούρεσι, Τσαγκαράδας και Ξουρίχτι με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ κατάλληλων διαμέτρων καθώς και η προσθήκη δικλείδων μείωσης πίεσης σε κατάλληλα σημεία εντός και εκτός των οικισμών που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των δικτύων τόσο κατά την καθημερινή λειτουργία όσο και στα έκτακτα σενάρια.
Τέλος, προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών σύνδεσης των επιλεγόμενων δεξαμενών με τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών με νέους αγωγούς ΡΕ κατάλληλης διαμέτρου. Οι νέοι αγωγοί θα συνδέουν σε κατάλληλα σημεία τις επιλεγόμενες δεξαμενές με τον νέο κεντρικό αγωγό μεταφοράς.
Το δεύτερο υποέργο αφορά στην «Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης και Δικτύου Μεταφοράς νερού από πηγή Δρακοσπηλιά Δ.Κ. Ζαγοράς», άνω του οικισμού Αγίου Γεωργίου και Σωτήρας της Ζαγοράς όπου υφίστανται τρεις δεξαμενές στις θέσεις Σωτήρας, Άνω Άθωνα, Κάτω Άθωνας, ανάντι αυτών και σε υψόμετρο +680 μ. υπάρχει υδρομαστευμένη πηγή στη θέση Δρακοσπηλιά από την οποία υπάρχει παλαιός αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης που τροφοδοτεί σε σειρά τις δεξαμενές Άνω, Κάτω Άθωνα και Σωτήρας.
Κατά την εκτέλεση του παραπάνω υποέργου θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή στο ίδιο υψόμετρο +640 μ/ και πλησίον της δεξαμενής Άνω Άθωνα χωρητικότητας 500 m3, νέος αγωγός μεταφοράς από ΡΕ τρίτης γενιάς συνολικού μήκους 1.300 μ.

Το τρίτο υποέργο αφορά σε σωστικές εργασίες αποκατάστασης κατά τη φάση εκτέλεσης του κύριου έργου στα σημεία που θα υποδείξουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες της περιοχής και ιδιαίτερα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. Στο υποέργο δικαιούχος είναι η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
Το τελευταίο υποέργο αφορά στη σύνδεση του κύριου έργου με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το