Τοπικά

Πρόταση χρηματοδότησης για τον Ξενώνα Αστέγων Βόλου

Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας για τον Ξενώνα Αστέγων θα προχωρήσει η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Να αναφερθεί ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 407.160 ευρώ για τρία έτη, ενώ στόχος είναι η δημιουργία επτά θέσεων εργασίας και η λήψη άδειας λειτουργίας ξενώνα βραχείας φιλοξενίας.
Να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, ο Δήμος Βόλου υπέβαλλε σχέδιο δράσεων προς χρηματοδότηση.

Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – δράσεις, «soft ενέργειες»), όσο και από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-Υποδομές). Σε ορισμένα από τα έργα αυτά, τελικός δικαιούχος ορίζεται η Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., λόγω εξειδίκευσης με το αντίστοιχο αντικείμενο.
Ένα από τα πρώτα έργα που εντάχθηκαν και έχουν ωριμάσει για την υλοποίησή τους, είναι ο «Ξενώνας Αστέγων Βόλου» που λειτουργεί υπό την Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.
Η ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας (διαχειριστική αρχή ΠΕΠ), αφού ενέκρινε τη βασική πρόταση για τον ξενώνα, προχώρησε στην αναγγελία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έργο, με τελικό δικαιούχο την Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.
Η περίοδος υποβολής της πρότασης είναι από 1-8-2018 έως 31-12-2018 και η κατάθεσή της θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στην οποία -συν τοις άλλοις- θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ.
Ο Ξενώνας Αστέγων που λειτουργεί σήμερα δεν διαθέτει άδεια ξενώνα βραχείας φιλοξενίας μιας και δεν διαθέτει προσωπικό.

Με την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, η Κοινωφελής Επιχείρηση επιδιώκει για αυτήν και τους ωφελούμενούς της τα παρακάτω οφέλη:
• Αποδεσμεύεται το προσωπικό που σήμερα απασχολείται βοηθητικά και αποσπασματικά στον ξενώνα, το οποίο επιστρέφει στις κανονικές τους θέσεις στο 100%.
• Δημιουργούνται 7 θέσεις περίπου, πλήρους και μερικής απασχόλησης.
• Δίνεται η δυνατότητα λήψης άδειας ξενώνα μιας και θα διαθέτει πλέον προσωπικό.
• Διασφαλίζεται το ποσό για 3 έτη για τις λειτουργικές δαπάνες της δομής που σήμερα καλύπτονται από την επιχορήγηση του Δήμου Βόλου.
Όπως προαναφέρθηκε, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 407.160 ευρώ για τρία έτη, ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα υποβληθεί η πρόταση, έως τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η έγκριση, μέχρι τον Φεβρουάριο 2019 θα γίνουν οι προσλήψεις και τον Μάρτιο του 2019 θα γίνει η έναρξη λειτουργίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το