Τοπικά

Πρόταση χρηματοδότησης για Κεντρικό «Πράσινο Σημείο» θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου

Με 29 θέματα συνεδριάζει σήμερα (6.30μ.μ.), δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Στα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνεται η έγκριση της μελέτης για τη δημιουργία κεντρικού «Πράσινου Σημείου», προϋπολογισμού 1.360.000 ευρώ αλλά και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του και προώθησης της οικιακής κομποστοποίσης στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος -Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Πρόταση χρηματοδότησης για τη δημιουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου θα υποβάλει ο Δήμος Βόλου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020. Το έργο περιλαμβάνει πέντε υποέργα: Τη δημιουργία κεντρικού Πράσινου Σημείου προϋπολογισμού 1,36 εκ. ευρώ, την προμήθεια εξοπλισμού για το «Πράσινο Σημείο» προϋπολογισμού 480.190 ευρώ, την προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων προϋπολογισμού 372.000 ευρώ , την προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης προϋπολογισμού 277.716,6 ευρώ και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της οικιακής κομποστοποίησης προϋπολογισμού 19.790,4 ευρώ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.509.697 ευρώ και τα προτεινόμενα έργα αποτελούν παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α΄προτεραιότητας σύμφωνα με το εγκεκριμένο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Θεσσαλίας.
Στόχος της πράξης είναι η μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή (ΧΥΤΑ) μέσω της ενίσχυσης της διαλογής στην πηγή από τους πολίτες, της ανακύκλωσης και της οικιακής κομποστοποίησης, σύμφωνα με τους στόχους του τοπικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων.
Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί ένα Κεντρικό Πράσινο Σημείο και θα ενισχυθεί η οικιακή κομποστοποίηση στον Δήμο Βόλου, που είχε ξεκινήσει το 2012 με το πρόγραμμα LIFE CLIM LOCAL 2020. Ως «Πράσινο Σημείο» ορίζεται «χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση».
Η χωροθέτηση του «Πράσινου Σημείου» του Δήμου Βόλου θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιο γήπεδο εκτάσεως 3.370,07 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή Μπουρμπουλήθρας στη συνοικία Νεάπολη του Δήμου Βόλου.
Όσον αφορά στον τεμαχιστή ογκωδών, επισημαίνεται ότι αυτός θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού ογκωδών και των υπολοίπων Δήμων του Νομού.

Τα άλλα θέματα
Το δημοτικό συμβούλιο θα αποφασίσει επίσης την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατασκευής χώρων υγιεινής για τα 32ο, 10ο Νηπιαγωγεία και 18ο, 29ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου, καθώς επίσης και την παράταση για τρεις μήνες της προθεσμίας περαίωσης του έργου «βελτίωση υποδομών σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Βόλου», την παράταση για το έργο ανάπλασης της κεντρικής περιοχής Νέας Αγχιάλου, και για τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομής σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δημοτική Ενότητα Πορταριάς.
Επίσης, το Σώμα των δημοτικών συμβούλων θα κληθεί να λάβει απόφαση για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 30 Δεκεμβρίου.
Νωρίτερα, στη 1.15, συνεδριάζει δια περιφοράς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με θέματα την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Μελούνας και Σαρανταπόρου. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, συνεδριάζει δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή με θέματα, μεταξύ άλλων, την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες καθαρισμού δημοτικών οικοπέδων για πυροπροστασία στις δημοτικές ενότητες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.862 ευρώ, την παραίτηση από τις προσφυγές κατά αποφάσεων της Τ.Δ.Ε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βόλου και κατά του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικών με την ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων.
Επίσης θα υποβληθεί το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτόματων ηλεκτροκίνητων βυθιζόμενων μπαρών πεζοδρομίου, προϋπολογισμού 37.448 αλλά και το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο ανάπλασης της περιοχής του Παλιού Λιμεναρχείου στα Παλαιά του Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το