Τοπικά

Προσβάλουν τον διαγωνισμό για τη μελέτη της Καραμπατζάκη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ζητούν ακύρωση και επανάληψη της διαδικασίας

Την ακύρωση του διαγωνισμού για την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης για τη διαμόρφωση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη σε ήπιας κυκλοφορίας ζητά ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας  με έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ προβλήματα στη διαδικασία του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης εντοπίζει και ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, σε επιστολή του ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας αποφάνθηκε ότι “οποιοδήποτε έργο αφορά τη διαμόρφωση του χειμάρρου και του περιβάλλοντος χώρου του αποτελεί αξιόλογο τεχνικό έργο με ευρύτερη κοινωνική αρχιτεκτονική πολεοδομική συμβολική και περιβαλλοντική σημασία και η λειτουργία του, ο όγκος του έργου, η θέση του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έχουν επίδραση στο ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον καθιστώντας τη μελέτη του έργο αστικού σχεδιασμού ευρύτερης κλίμακας. Συνεπώς απαιτείται η
διενέργεια Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα η μορφή σύνθετου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού”.
Επισημαίνει παράλληλα “την έλλειψη των απαιτούμενων μελετών για την ολοκλήρωση του έργου, τη μη συνάφεια του τίτλου έργου με τις απαιτούμενες ειδικότητες, την προμελέτη που
βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής και έχοντας υπόψιν τα Π.Δ. 541/1978 και Π.Δ. 256/98 περί κατηγοριών μελετητικών πτυχίων δημοσίων έργων”.

Έτσι, αποφάνθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει διεπιστημονική συνεργασία μελετητών για την δημιουργία πολλαπλών μελετών όπως Αρχιτεκτονική μελέτη, Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, Φυτοτεχνική μελέτη, Δημόσιας επίπλωσης, Φωτισμού και άλλων συνδυασμένες σε μία τελική Μελέτη Εφαρμογής. Συνεπώς ζητεί την ακύρωση της προκήρυξης του διαγωνισμού και τονίζει πως απαιτείται η διενέργεια Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με στόχο την επιτυχή ανάδειξη της περιοχής και βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος.

Στην επιστολή του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρει πως μελετώντας τον φάκελο του διαγωνισμού, εντόπισε τα εξής ζητήματα:

1. Σύμφωνα με τον φάκελο των τεχνικών δεδομένων και τη διακήρυξη, οι Υπηρεσίες του Δήμου Βόλου έχουν συντάξει μια ολοκληρωμένη σχεδιαστική προσέγγιση σε επίπεδο προμελέτης, που περιλαμβάνει πρόταση γεωμετρικής χάραξης και κυκλοφοριακής ρύθμισης και ζητείται η εκπόνηση μόνο οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής. Ωστόσο μεγάλο μέρος του αντικειμένου που ανατίθεται αφορά σε ανάπτυξη και εφαρμογή κυκλοφοριακού μοντέλου, με τις απαιτούμενες μετρήσεις, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη ελεγχθεί η σκοπιμότητα και δεν έχουν αποτιμηθεί οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις τοιυ έργου

Ο Σύλλογος Μελετητών διερωτάται πώς ζητείται μελέτη εφαρμογής για ένα έργο για το οποίο μπορεί να μην αποδειχθεί η σκοπιμότητα υλοποίησης ενώ σημειώνει πως ο κωδικός CPV που χρησιμοποιείται είναι γενικός και άρα εσφαλμένος και παραπλανητικός.

2. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ζητείται είναι δυσανάλογη με το μέγεθος και το αντικείμενο της μελέτης.
Έτσι, ζητά να επαναληφθεί η διαδικασία, διορθώνοντας τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το