Τοπικά

Προστατευτικά κιγκλιδώματα έξω από σχολεία και διαβάσεις πεζών θα τοποθετήσεις ο Δήμος Βόλου 

Στην προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικών εμποδίων σχήματος «Π» σε πεζοδρόμους ή πεζοδρόμια θα προχωρήσει το Τμήμα Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. Τα προστατευτικά κιγκλιδώματα θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου σε αστικό εξοπλισμό και θα τοποθετηθούν μπροστά από την είσοδο – έξοδο των σχολικών μονάδων προκειμένου να αποτρέπεται η κατευθείαν έξοδος των μαθητών στον δρόμο, είτε για την καθοδήγηση των πεζών σε σηματοδοτούμενες Διαβάσεις Πεζών.
Το προστατευτικό εμπόδιο σχήματος «Π» (κιγκλίδωμα) θα είναι διαστάσεων 1,50 Χ 0,80μ. και θα αποτελείται από ένα περιμετρικό χαλύβδινο σωλήνα μήκους 3.10μ. Το ένα οριζόντιο στοιχείο θα είναι τοποθετημένο σε απόσταση 0,10μ. από το έδαφος για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης και το δεύτερο στο μέσον του υπόλοιπου τμήματος. Θα διαθέτει δυο ελάσματα (λαπάτσα) διαστάσεων 40Χ6 με τρύπες διαμέτρου Φ11. Το συνολικό ύψος του κιγκλιδώματος θα είναι 0.80μ από το έδαφος.

Τα κιγκλιδώματα για την αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι βαμμένα με μια στρώση αστάρι μετάλλου και μια στρώση ριπολίνης σε απόχρωση κίτρινη. Κάθε στρώση θα εκτελείται μετά από προηγούμενη κατάλληλη – κατά περίπτωση – προετοιμασία των επιφανειών.
Να αναφερθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπίρερ, γραφείο 9), έως 03-01-2020 και ώρα 13:00.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 24210 25614 (κ. Βήλου Ελένη στο Τμήμα Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου).
Το ενδεικτικό κόστος της προαναφερόμενης προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 2.400 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α (2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.6699.006 του Δήμου Βόλου «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το