Τοπικά

Πρόσληψη τριών ατόμων ΑμεΑ από την ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ

Αίτημα στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη τριών ατόμων με αναπηρία θα καταθέσει η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚΗ στο πλαίσιο σχετικού επιδοτούμενου προγράμματος. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, ενώ οι προσλήψεις αφορούν ένας/μια Βοηθό Λογιστή ΤΕ, έναν/μια υπάλληλο γραφείου ∆Ε και ένα/μια καθαρίστρια ΥΕ. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί η πρόσληψη ενός γυμναστή, ενός καθηγητή Πληροφορικής και ενός Παιδαγωγού Ειδικής Αγωγής.
Να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος Ν.Θ. εργασίας ΑμεΑ του ΟΑΕΔ ( ΚΥΑ 38839/838/28-8-2017) προβλέπεται η επιχορήγηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε ποσοστό 70% το κόστος και μέχρι ποσού 700 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση.
Η αίτηση της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ θα αφορά στην υπαγωγή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόληψη ανέργων ΑμεΑ.
Η διάρκεια επιχορήγησης είναι ένα έτος με δυνατότητα επέκτασης για 2 έτη επιπλέον σταδιακά ανά έτος με δέσμευση της επιχείρησης για 9 μήνες συνολικά αν εξαντληθεί η τριετία, αν ο επιχορηγούμενος δεν είναι μακροχρόνια άνεργος.
Οι προαναφερόμενες θέσεις πρόκειται να καλύψουν ανάγκες του λογιστηρίου, της Διοίκησης και των Κοινωνικών Κέντρων αντίστοιχα, ενώ όπως διευκρινίστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης οι προσλήψεις θα γίνουν μόνο εφόσον υποδειχθούν από τον ΟΑΕΔ κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις άτομα.

Νέες προσλήψεις
Στο μεταξύ, απόφαση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι προσλήψεις αφορούν ένας καθηγητής ΠΕ Φυσικής Αγωγής και ενός καθηγητή ΠΕ /ΤΕ Πληροφορικής για τη στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ Βασδέκειο με χρονική διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι 31/8/2020 και με δυνατότητα ανανέωσης-παράτασης με τη συνέχιση του προγράμματος, καθώς και ενός ΠΕ Παιδαγωγού Ειδικής Αγωγής για τη στελέχωση του Δήμου Βόλου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το