Τοπικά

Πρόσληψη ψυχιάτρου στο Νοσοκομείο Βόλου

Με απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη εγκρίθηκε η πρόσληψη μιας γιατρού, ειδικότητας ψυχιατρικής, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, στο Νοσοκομείο Βόλου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Η γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό
Επιμελητή Β ́. Θα υπογραφεί σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενδιαφερόμενο ιατρό και το Νοσοκομείο, φωτοαντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην 5
Η Υ.ΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το