Τοπικά

Πρόσληψη οκτώ εποχικών για πυροπροστασία στην Αλόννησο

Tην πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην Πυροπροστασία ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης. Ειδικότερα, πρόκειται να προσληφθούν οχτώ υπάλληλοι με σύμβαση διάρκειας τεσσάρων μηνών . Οι θέσεις αφορούν έξι εργάτες καθαριότητας γενικών καθηκόντων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, έναν οδηγό αυτοκινήτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έναν χειριστή μηχανημάτων έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα απασχοληθούν κατά τη θερινή περίοδο για τις ανάγκες πυρασφάλειας. Οι οχτώ υπάλληλοι θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου για αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, καθαριότητα μονοπατιών, χώρων πρασίνου κ.λπ. για την αποφυγή πυρκαγιών.
Για τις παραπάνω θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψήφιων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους είναι: Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός, δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας και προαιρετικά βεβαίωση ανεργίας. Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλονται έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο δημοτικό κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού (τηλ. 24243-50202) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσληψη καθαριστών για τα σχολεία στη Σκόπελο
Τέσσερα άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Σκοπέλου, ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων με σύμβαση εργασίας ενός μήνα. Οι τέσσερις συμβασιούχοι θα καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου για τη διαφύλαξη της υγείας των μαθητών και των διδασκόντων και την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Οι προσλήψεις εγκρίθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Σημειώνεται ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (έξι σχολικές μονάδες) απασχολούνται μία μόνιμη υπάλληλος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου μερικής απασχόλησης και πέντε καθαρίστριες με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου και ώρες απασχόλησης εκτός ημερησίας λειτουργία των σχολείων. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τέσσερις σχολικές μονάδες) απασχολούνται τέσσερις καθαρίστριες με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το