Τοπικά

Πρόσληψη επτά εποχικών στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επτά συνολικά ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της καθαριότητας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της έναρξης της τουριστικής περιόδου, θα προχωρήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικού πρόκειται να προσληφθούν πέντε άτομα με τετράμηνες συμβάσεις εργασίας, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τον καθαρισμό πλατειών, οδών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς επίσης, σε εργασίες ύδρευσης, κλαδέματος, την αποκομιδή προϊόντων κλαδέματος, αποψιλώσεις αλλά και αποκομιδής απορριμμάτων. Ειδικότερα, θα προσληφθούν τρεις εργάτες Καθαριότητας ΥΕ, ένας οδηγός ΔΕ και ένας χειριστής μηχανημάτων έργου (Εκσκαφέας-Φορτωτής Ομάδας Β΄ τάξης Δ΄) ΔΕ.
Επίσης, σύμφωνα με δεύτερη απόφαση, θα γίνει η πρόσληψη δυο ατόμων με σύμβαση εργασίας δυο μηνών, για την κάλυψη αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Οι θέσεις αφορούν έναν εργάτη καθαριότητας ΥΕ και έναν χειριστή μηχανημάτων έργου ΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας,ΤΚ 37006 υπόψιν κ. Σγαρδώνη ή κ. Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659, 2423054525 &2423055655 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψήφιων. Πληροφορίες θα δίνονται μόνο τηλεφωνικά. Η ανακοίνωση καθώς και η αίτηση μαζί με τις Υ/Δ θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://dnpiliou.gov.gr/).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το