Τοπικά

Πρόσληψη εικαστικού στο ΚΔΑΠ Προσφυγικών

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τη στελέχωση της δομής του Κ∆ΑΠ Προσφυγικών, θα προχωρήσει η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ. Συγκεκριμένα θα προσληφθεί ένας εικαστικός – Καλών Τεχνών ΠΕ από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης- παράτασης με τη συνέχιση του προγράμματος.
Απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών τμήμα Εικαστικών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ή τμήμα Εικαστικών Εφαρμοσμένων Τεχνών ( ΑΠΘ ή Δυτικής Μακεδονίας) ή τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κατεύθυνση Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το