Τοπικά

Πρόσληψη δέκα σχολικών καθαριστριών στον Δήμο Σκοπέλου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων ανακοίνωσε ο Δήμος Σκοπέλου. Οι εννιά από τους δέκα θα απασχοληθούν το νέο διδακτικό έτος 2021-2022 ως μερικής απασχόλησης και ο ένας ως πλήρους απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected] Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά τον νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου εγκρίθηκε η 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Σύμφωνα με την απόφαση, ενισχύθηκε με 8.060 ευρώ ο κωδικός για τη «χαρτογράφηση διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, αποτύπωση των δημοσιονομικών κινδύνων και των δικλείδων ασφαλείας της κάθε διαδικασίας», αυξήθηκε από 12.000 σε 17.000 ευρώ η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και κατά 21.312 ευρώ ο κωδικός για τον καθαρισμό ρεμάτων και δρόμων στις τοποθεσίες Μορτερό και Ποτάμι. Ακόμη μειώθηκε από 61.841 ευρώ σε 59.077 ευρώ ο κωδικός για την αποκατάσταση και στήριξη της περιφερειακής οδού στη θέση Κάστρο-Μύλος, στις 145.645,84 ευρώ ο κωδικός για την αποκατάσταση και σταθεροποίηση της κατολίσθησης στο Κάστρο Σκοπέλου και από 99.092 σε 96.853 ευρώ ο κωδικός για τη στήριξη της δημοτικής οδού στη θέση Μύλος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το