Τοπικά

Πρόσληψη 55 εποχικών από τον Δήμο Βόλου

 

Την πρόσληψη 55 ατόμων με συμβάσεις εργασίας σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου στη χθεσινή συνεδρίαση. Το συνολικό κόστος που θα προκύψει για τις προσλήψεις ανέρχεται σε 289.000 ευρώ και θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με την απόφαση πρόκειται να προσληφθούν 43 εργάτες Καθαριότητας ΥΕ (συνοδοί απορριμματοφόρων) και 12 οδηγοί Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων ΔΕ με άδεια Γ’ κατηγορίας.
Να αναφερθεί ότι «Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
Στη σχετική εισήγηση για τις προσλήψεις επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «λόγω των έντονων και πολλών βροχοπτώσεων το προηγούμενο χρονικό διάστημα, της μεγάλης ηλιοφάνειας και την αύξηση της θερμοκρασίας έχουν ως αποτέλεσμα τη γιγάντωση τόσο των χορταριών, ζιζανίων και θάμνων με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς στους επόμενους μήνες. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη έκταση του Δήμου, των πολλών Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών, καθώς και των πολλών Δημοτικών και διακατεχόμενων δασών και επειδή η πυρασφάλεια γίνεται με την αποκομιδή του μεγάλου όγκου της καύσιμης ύλης από τα απορριμματοφόρα απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας ΙΔΟΧ που θα απασχοληθεί από 27-6-2022 έως 26-10-2022».
Να αναφερθεί ότι το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιάσονας Αποστολάκης ψήφισε «λευκό», ενώ για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου σύμφωνα με τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα ποσό 224.000 ευρώ για αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Καθαριότητας και ποσό 65.000 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Καθαριότητας.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το