Τοπικά

Πρόσληψη 43 ωρομίσθιων από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ – Σε διάφορες ειδικότητες για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, 43 συνολικά εκπαιδευτών, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/06/2020, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης θα προχωρήσει η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα.

Με βάση την απόφαση πρόκειται να προσληφθούν οι παρακάτω ειδικότητες: ΠΕ Οικονομολόγων (1), ΠΕ Οικονομολόγων (2), ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας (1), ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας (1), ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας (1), ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (1), ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (1), ΠΕ Πληροφορικής (1) ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων Τροφίμων (1), ΠΕ Αρχιτεκτόνων (1), ΠΕ Ιστορικός Τέχνης (1), ΠΕ Χημικών (1), ΠΕ Καλών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής (1), ΠΕ Υφασματολόγος (σε έλλειψη ΠΕ: ΤΕ, ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας), (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης (1), ΤΕ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας), (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες) (1), ΤΕ Γραφιστών (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (2), ΤΕ Διακοσμητών (1), ΤΕ Φωτογράφων (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) (1), ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων (2), ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (1), ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1), ΤΕ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (1), ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ (1), ΤΕ Λογιστικής (1), ΔΕ Τεχνικών χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: Επαρκείς επαγγελματίες) (2), ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες) (5), ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: Επαρκείς επαγγελματίες ζαχαροπλάστες), (2), ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: Επαρκείς επαγγελματίες ζαχαροπλάστες) (1), ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: Επαρκείς επαγγελματίες-αρτοποιοί) (2), ΔΕ Φωτογράφων (για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας), (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: Επαρκείς επαγγελματίες) (2), ΔΕ Κεραμιστών (για τα εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα της ειδικότητας Κεραμικής Τέχνης), (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: Επαρκείς επαγγελματίες) (1), ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων και της ειδικότητας Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής), (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: Επαρκείς επαγγελματίες) (1).
Να αναφερθεί ότι το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το έντυπο της αίτησης και το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν στα γραφεία της υπηρεσίας Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία και στο ΔΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Ρήγα Φεραίου και Χείρωνος 1 ή στο δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ (www.kekpa.gr) και του ΔΙΕΚ (www.diek.gr).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το