Τοπικά

Πρόσληψη 29 ωρομίσθιων από τον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 29 ατόμων για την κάλυψη αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου (ωρομίσθιοι), σε Τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ, με απόφαση που έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση του Διοικητικό Συμβούλιο. Στο μεταξύ, αποφασίστηκε και η πρόσληψη 12 συνολικά ηθοποιών, για δυο παραγωγές θεατρικών έργων του ΔΗΠΕΘΕ.

Οι 29 προσλήψεις ωρομίσθιων αφορούν καθηγητές μουσικής και μουσικών οργάνων διαφόρων ειδικοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως Νέα Ιωνία ΤΚ 38 446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Δεληδημητρίου Ζαφειρία (τηλ. επικοινωνίας: 2421091191). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πρόσληψη ηθοποιών
Στο μεταξύ, στην πρόσληψη 12 συνολικά ηθοποιών για την πραγματοποίηση δυο παραγωγών του ΔΗΠΕΘΕ, θα προχωρήσει ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη τεσσάρων ηθοποιών στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης με το υπουργείο Πολιτισμού
και για την πραγματοποίηση του έργου «Μέθοδος Γκρόνχολμ» του Jordi Galceran έως 31 Μαρτίου 2018.
Η δεύτερη αφορά την πρόσληψη οκτώ ηθοποιών έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018, για την πραγματοποίηση του έργου «Οι Ηλίθιοι» του Νηλ Σάιμον.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και σχετικά δικαιολογητικά στη διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 91191), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το