Τοπικά

Πρόσληψη 23 συμβασιούχων από τον ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 23 ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, θα προχωρήσει ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στην προχθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με την απόφαση θα προσληφθούν ένας Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής ΠΕ, ένας Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών ΠΕ, ένας Καθηγητής Μουσικής

Προπαιδείας & Θεωρητικών ΤΕ, ένας καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής ΠΕ, ένας καθηγητής στο Κανονάκι ΠΕ, δυο καθηγητές βιολιού ΤΕ, ένας Καθηγητής Βιολιού – Βιόλας ΤΕ, ένας Καθηγητής Βιολοντσέλου ΤΕ, ένας Καθηγητής Κρουστών ΤΕ, ένας Καθηγητής στο Κλαρινέτο ΤΕ, ένας Καθηγητής Μονωδίας ΤΕ, ένας Καθηγητής Κοντραμπάσου ΤΕ, ένας Καθηγητής στο Φλάουτο ΤΕ, ένας Καθηγητής στο Σαξόφωνο ΤΕ, ένας Καθηγητής στο Όμποε ΤΕ, ένας Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας ΤΕ, ένας Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου ΤΕ, ένας Μαέστρος Χορωδίας ΤΕ, ένας Καθηγητής Πληροφορικής με Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας ΤΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ανανέωση συμβάσεων
Στο μεταξύ το Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην ανανέωση των συμβάσεων 52 εργαζομένων, στο πλαίσιο της συνέχισης λειτουργίας των συμμετεχόντων παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2018-2019. Πρόκειται για ένα Νηπιαγωγό ΠΕ, ένα Ζωγράφο ΠΕ, ένα Θεατρολόγο ΠΕ, δύο Εκπαιδευτές Δημοτικής Εκπαίδευσης, ένα Γυμναστή ΠΕ, τέσσερις Βρεφονηπιοκόμους ΤΕ, ένα Μουσικό (με πτυχίο φυγής – αρμονίου) ΤΕ, οχτώ Βοηθοί Νηπιαγωγών – Βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, τέσσερις Βοηθοί Βρεφοκόμων ΔΕ, έξι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι ΔΕ, ένα Μάγειρα ΔΕ, ένα Εκπαιδευτή Κεραμικής ΔΕ, 21 Καθαριστές- καθαρίστριες ΥΕ.

Πρόσληψη υδραυλικού
Επίσης, το Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη και ενός ατόμου ειδικότητας Υδραυλικών ΔΕ με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της και για οκτώ μήνες, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το