Τοπικά

Πρόσληψη 20 ημερομισθίων εργατών Πρασίνου στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Την πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα, για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κλάδου ΥΕ εργατών πρασίνου, συνολικά μέχρι 20 άτομα, για την απασχόλησή τους σε πρόσκαιρες, εποχικές και κατεπείγουσες ανάγκες, αποφάσισε ο Δήμος Ρήγα Φεραίου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), κατά τα άρθρα 8, 9 και 10 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/97.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66) στις αρμόδιες υπαλλήλους κ. Κωνσταντινιά Μπομπότη και κ. Βασιλική Τζουβαράκου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2425350222) και ηλεκτρονικά στο mail:[email protected] με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το