Τοπικά

Πρόσληψη 20 ατόμων για πέντε ημερομίσθια τον Απρίλιο στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Συνολικά 20 άτομα εργατικού και τεχνικού προσωπικού με πέντε ημερομίσθια θα προσλάβει για τον Απρίλιο ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Δημ. Νασίκα. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε πρόσκαιρες, εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες και θα ανήκουν στον κλάδο ΥΕ εργατών πρασίνου. Σύμφωνα με την απόφαση, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση), κατά τα άρθρα 8, 9 και 10 του υπαλληλικού κώδικα, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο mail: [email protected] με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Ρήγα Φεραίου – Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – Βελεστίνο, Τ.Κ. 37500 (προς Γραφείου Προσωπικού τηλ. 2425350222). Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά από σήμερα Τρίτη 13 μέχρι και τη Δευτέρα 19 Απριλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το