Τοπικά

Πρόσληψη 19 συμβασιούχων για την πυροπροστασία στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Στην πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας, προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου για την αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, θα προσλάβει 19 υπαλλήλους ως εργάτες γενικών καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα δικαιολογητικά: αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, αντίγραφο τίτλου σπουδών, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν τους τελευταίους 12 μήνες έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 15 έως 21 Ιουνίου 2019 ενώ οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:30.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 375 00 Βελεστίνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ΄Μπομπότη Κωνσταντινιάς (τηλ. επικοινωνίας: 24253-50222).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το