Τοπικά

Πρόσληψη 17 μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού

Σε καθορισμό των ειδικοτήτων για την πρόσληψη 17 ατόμων- μουσικών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο προχώρησε ο Δήμος Αλμυρού. Να αναφερθεί ότι η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι από την έναρξή τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω προσλήψεις με τις εξής ειδικότητες: 1 ΠΕ καλλιτεχνικός διευθυντής (καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών), 1 ΠΕ Μουσικών (Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών – Πιάνου), 1 ΠΕ Μουσικών (καθηγητής μπουζουκιού), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής πιάνου – Ανώτερων Θεωρητικών), 3 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής κιθάρας), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών), 1 ΤΕ Μουσικών (Καθηγητής Πιάνου και Υποχρεωτικών Θεωρητικών), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής βιολιού), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής βιολοντσέλου), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής τρομπέτας), 1 ΤΕ Μουσικών (καθηγητής φλάουτου), 1 ΔΕ Μουσικών (ηλεκτρική κιθάρα), 1 ΔΕ Μουσικών (καθηγητής μοντέρνων κρουστών – ντραμς), 1 ΔΕ Μουσικών (καθηγητής παραδοσιακών οργάνων – κανονάκι), 1 ΔΕ Μουσικών (καθηγητής ακορντεόν).

Πρόσληψη πέντε εργατών καθαριότητας
Στην πρόσληψη πέντε ατόμων ΥΕ16 εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 10 Ιουλίου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Εποχικό προσωπικό στον Δήμο Ρήγα Φεραίου
Στο μεταξύ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη εποχικού προσωπικού. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν ένας εργάτης καθαριότητας ΥΕ με σύμβαση εργασίας δυο μηνών, ένας εργάτης πρασίνου με σύμβαση εργασίας τριών μηνών και 2 εργάτες πρασίνου με συμβάσεις εργασίας τεσσάρων μηνών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το