Τοπικά

Πρόσληψη 155 καθαριστριών στον Δήμο Βόλου

Με απόφαση του δημάρχου Βόλου, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με την ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων και σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, 5,5 και 3 ωρών την ημέρα, κατά περίπτωση, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της ατομικής σύμβασης εργασίας και έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Ειδικότερα, θα προσληφθούν 83 άτομα προσωπικό με ημερήσια απασχόληση 5,5 ωρών και 72 άτομα προσωπικό με ημερήσια απασχόληση 3 ωρών. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται, εντάσσεται διοικητικά στο Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισμού, το οποίο και αναλαμβάνει την τοποθέτησή του στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Το εν λόγω Τμήμα θα έχει την ευθύνη της εποπτείας άσκησης καθηκόντων του προσωπικού στους χώρους ευθύνης που του έχουν ανατεθεί, καθώς επίσης τη διοίκηση και διαχείριση του εν λόγω προσωπικού, την αρμοδιότητα έγκρισης και χορήγησης των πάσης φύσεως αδειών του προσωπικού, πλην των αναρρωτικών. Επιπλέον, το ίδιο Τμήμα θα μεριμνήσει για τη χορήγηση στο εν λόγω προσωπικό των προβλεπόμενων ειδών ατομικής προστασίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το