Οικονομία

Προσλήψεις στον ΟΣΕ – Για φύλαξη διαβάσεων και εγκαταστάσεων

Σε προσλήψεις προσωπικού με 18μηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο ΟΣΕ.
Οι προσλήψεις, σε πρώτη αφορούν στην κάλυψη των αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτοι Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 55 ετών. Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ οι ανάγκες φύλαξης καθορίζονται ως εξής:

• Ισόπεδων Διαβάσεων: Μέριμνα για την φύλαξη της γραμμής και των ισόπεδων διαβάσεων για την εξασφάλιση της ομαλής διάβασης των αμαξοστοιχιών από αυτές, σύμφωνα με ειδική προς τούτο θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

• Εγκαταστάσεων: Φύλαξη Σταθμών και Εγκαταστάσεων. Να ελέγχει, να επιτηρεί και να πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους στο φυλακτικό του σημείο με σκοπό την αποτροπή πράξεων βανδαλισμού, κλοπής, καταστροφής περίφραξης, βάψιμο και ρύπανση στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών εγκαταστάσεων, κ.λπ.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους

Για την πρόσληψη προσωπικού στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., η ελληνική ιθαγένεια δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 ή/ και του Οργανισμού ή Κανονισμού του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου.

Απαιτούμενα προσόντα για τη φύλαξη

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στην αντίστοιχη βαθμίδα σε περίπτωση αλλοδαπού.
Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή.
Σε περίπτωση υποψηφίου χωρίς ελληνική ιθαγένεια, η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή, αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Επιπέδου Γ ́.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στον τομέα της φύλαξης εγκαταστάσεων απαιτείται εμπειρία ενός (1) έτους στον τομέα φύλαξης εγκαταστάσεων. Προαιρετικά μπορεί να υφίσταται και άδεια security.

Πηγή: iefimerida

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το