Τοπικά

Προσλήψεις στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Στην πρόσληψη 20 συνολικά ατόμων ΥΕ εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών θα προχωρήσει ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα μπορούν να τις υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στο Δημαρχείο της Ζαγοράς, και στην Τσαγκαράδα, έως και τη Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το