Τοπικά

Προσλήψεις δασολόγων- δασοπόνων για τους δασικούς χάρτες – 2 θέσεις στον Βόλο

Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 100 ατόμων για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. Στον Βόλο αναμένεται να προσληφθούν δύο άτομα για τις θέσεις: ΠΕ (Γεωτεχνικών) Δασολόγος και ΤΕ Δασοπόνος.
Για την κατανομή των θέσεων (70 δασολόγοι και 30 δασοπόνοι) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα δείτε την σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ 2/2018

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το