Τοπικά

Προσλήψεις 23 ατόμων από τη ΔΕΥΑΜΒ

Στην πρόσληψη προσωπικού ΙΔΑΧ 23 ατόμων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων – προσληπτέων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΜΒ, με σχετική απόφαση που θα λάβει στη σημερινή (1μ.μ.) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. Αποφάσεις θα ληφθούν και στα παρακάτω θέματα: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής εξέτασης αποζημιώσεων λόγω βλαβών των δικτύων της Επιχείρησης, Ε’ αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019, Απευθείας ανάθεση προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των Δημοτικών Ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 54.345,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έγκριση πρακτικού και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου», προϋπολογισμού 14.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου», προϋπολογισμού 506.992,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Νο54 – Συντήρηση γεωτρήσεων», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Νο 108 – Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στις Δ.Ε. Διμηνίου και Αϊβαλιώτικων Δ. Βόλου».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το