Τοπικά

Προσλήψεις 20 καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες στους Δήμους Ρ. Φεραίου και Ζαγοράς- Μουρεσίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 15 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων τη νέα σχολική χρονιά, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα προσληφθούν τρία άτομα πλήρους απασχόλησης και 12 άτομα μερικής απασχόλησης. Αντίστοιχα, στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου θα προσληφθούν πέντε άτομα για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Να αναφερθεί ότι η έγκριση αφορά στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ανωτέρω ωρών ημερήσιας απασχόλησης και προσλαμβανόμενων ατόμων. Παρέχεται, ωστόσο ευχέρεια στον Δήμο, τηρουμένων του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του, υπερβαίνοντας τον μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει Τετάρτη 18 Αυγούστου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected]/.
Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Όπως προαναφέρθηκε, οι προσλήψεις σχολικών καθαριστριών στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου για τη νέα σχολική χρονιά θα είναι πέντε και συγκεκριμένα μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει Τετάρτη 18 Αυγούστου.
Να αναφερθεί ότι ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν αποτελεί τον μέγιστο που έχει εγκριθεί για τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου για το διδακτικό έτος 2021-2022, όπως και το σύνολο των ωρών ημερήσιας απασχόλησής του, ενώ η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από χρηματοδότηση του Δήμου από το υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εγγραφή των κατάλληλων πιστώσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το