Τοπικά

Προσλήψεις 15 γυμναστών από τον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους»

Στην πρόσληψη 15 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» για την περίοδο 2019 – 2020, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, θα προχωρήσει ο ΔΟΕΠΑΠ- ΔΗΠΕΘΕ. Σχετική απόφαση για τη διενέργεια προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων της εν λόγω ανακοίνωσης συστήνεται τριμελή επιτροπή ως εξής: Χρήστου Γεώργιος ειδικότητας διοικητικών ΠΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον Οικονόμου Δημήτριο ειδικότητας καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ, Ελευθεριάδου Ελισσάβετ ΠΕ1 διοικητικών, με αναπληρωματικό μέλος τον Μπίρη Πέτρο ειδικότητας καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ, Βασιλειάδου Ουρανία ειδικότητας καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ με αναπληρωματικό μέλος τον Κουτσουβέλη Παρασκευά ειδικότητας καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ.
Για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων συστήνεται τριμελή επιτροπή ως εξής: Κίνης Κωνσταντίνος Διοικητικών Οικονομικών ΠΕ με αναπληρωματικό μέλος τη Σαμίου Μαρία ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Ζαχαρίου Κωνσταντίνος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με αναπληρωματικό μέλος τον Λεύκα Δημήτριο ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Καμμένος Κων/νος με αναπληρωματικό μέλος τον Κυριαζή Κων/νο ΔΕ Διοικητικών.

Να αναφερθεί ότι σε πανελλαδικό επίπεδο με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η κατανομή1.145 θέσεων για προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2019-2020, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το