Τοπικά

Πρόσκληση για επενδύσεις εξοικονόμησης ύδατος

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γενικότερα κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης (όχι απαραίτητα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) να ενημερωθούν σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης δράση 4.1.2: «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
Η Περίοδος υποβολής προτάσεων παρατείνεται μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2021. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στη συνέχεια κατατίθεται ο φάκελος εις διπλούν στη οικεία ΔΑΟ.
Επιλέξιμες επενδύσεις για τη δράση 4.1.2 είναι:
Αγορά μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος (αρδευτικά συστήματα στάγδην και μικροκαταιονοσμού)
Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ., μηχανολογικός εξοπλισμός και ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης.
Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις (γεωτρήσεις, πηγάδια-φρεάτια, αντλία γεννήτρια, δεξαμενές
Φωτοβολταϊκό σύστημα αυτόνομο ή συνδεδεμένο
Γενικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου βελτίωσης, όπως Γεωπόνου μελετητή, Πολιτικού Μηχανικού κ.α..
Την αναλυτική δημοσίευση του Μέτρου 4.1.2 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν, προμηθευτούν από:
τον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr
τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr
Επίσης για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 3.2 ισόγειο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας (Καλλισθένους και Θεοφράστου) στα τηλέφωνα 2413 511 134-137-125 .

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το