Τοπικά

Προς λύση και εκκαθάριση η «Παραγωγική Μηλεών» – Ξεκίνησαν οι διαδικασίες από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Σε λύση και εκκαθάριση της «Παραγωγικής και Εμπορικής Μηλεών Ανώνυμη Eταιρία ΟΤΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΕΜ ΑΕ ΟΤΑ» θα προχωρήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου. Σχετική κατά πλειοψηφία απόφαση για τη δρομολόγηση των σχετικών ενεργειών μετά από γνωμοδότηση νομικού συμβούλου, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή στην τελευταία διά περιφοράς συνεδρίαση, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νοτίου Πηλίου θα αποφασίσει σχετικά στις 6 Μαΐου.

Στην Ειδική Γνωμοδότηση που συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Νοτίου Πηλίου από νομικό, μεταξύ άλλων, αναφέρονται: «Η Παραγωγική και Εμπορική Μηλεών Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ συστάθηκε και καταχωρήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο με αριθμό ΦΕΚ 705 ΑΕ / 2 /29-01-2010 Τεύχος των Ανώνυμων Εταιριών. Μετά τη σύστασή της, προχώρησε στη λειτουργία της, αλλά στο πέρασμα του χρόνου ατόνησε και δεν ακολούθησε τις διαδικασίες ανανέωσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ώστε να προχωρήσει τις εργασίες της, που προβλέπονταν κατά τη σύστασή της από τον σκοπό της εταιρίας. Επιπρόσθετα έχει αφαιρεθεί από την εταιρεία η ειδική άδεια αποστακτηρίου που διέθετε, με αποτέλεσμα ουδεμία εμπορική και παραγωγική ενέργεια να διεξάγει. Η δε περιουσία που διαθέτει σε ακίνητα και κινητά πράγματα, δεν αξιοποιείται και με το πέρασμα του χρόνου, έχει απωλέσει τεράστιο ποσοστό της αξία της.

Στην προκειμένη περίπτωση, ακολουθώντας τους ανωτέρω νόμους, αλλά και τα αναγραφόμενα στο καταστατικό της εταιρείας και εφόσον η λειτουργία της έχει διακοπή, δεν έχει οριστεί Διοικητικό Συμβούλιο, για αρκετά μεγάλο χρονικά διάστημα και κανένα όφελος δεν αποκομίζεται, αφού ο σκοπός της σύστασής της δεν ακολουθείται, πρέπει άμεσα να προβεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και αφού ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, να αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και να προχωρήσουν οι ενέργειες εκκαθάρισής της, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και στην κείμενη νομοθεσία. Γνωμοδοτώ λοιπόν, ότι σύμφωνα με το καταστατικό της, την κείμενη νομοθεσία περί Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ, αλλά και τη γενική νομοθεσία περί Ανώνυμων Εταιρειών, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, όντας ο μοναδικό μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Παραγωγική και Εμπορική Μηλεών Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΠΕΜ ΑΕ ΟΤΑ» θα πρέπει, να λάβει απόφαση, διά μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του, περί λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας. Στη συνέχεια, να αποστείλει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο, μπορεί να έχει ολοκληρώσει τη θητεία του, αλλά εφόσον δεν έχει απαλλαγεί και δεν έχει οριστεί νέο, οφείλει να συνεχίσει τη λειτουργία του και να ξεκινήσει τις διαδικασίες σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ώστε, να προβεί σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη λύση και εκκαθάριση της προ αναφερόμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

Όσον αφορά το προσωπικό της εταιρείας, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Τονίζω όμως, ότι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, είναι μέτοχος και η μοναδική ενέργεια που μπορεί να προβεί είναι, να οχλήσει το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που είναι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το οποίο είναι αρμόδιο για να ξεκινήσει τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται, για τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας, διά επιστολής που θα αποστείλει, με αίτημα τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και θέμα τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο, αδιαφορήσει και δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Μετόχου – Δήμου Νοτίου Πηλίου, τότε μπορεί να ακολουθηθεί η δικαστική οδός για τη λύση-εκκαθάριση της εταιρείας με την επωνυμία «Παραγωγική και Εμπορική Μηλεών Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το