Τοπικά

Προς εκποίηση 100  εγκαταλειμμένα ΙΧ – Aπό σημεία του διευρυμένου Δήμου Βόλου η περισυλλογή τους

Στην εκποίηση 100 συνολικά εγκαταλειμμένων ΙΧ θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου και σχετική απόφαση για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας θα ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή, που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιουνίου (1 μ.μ.). Να αναφερθεί ότι η δημοπρασία έγινε στις 11 Ιουνίου και τα 100 εγκαταλειμμένα ΙΧ θα περισυλλεγούν από σημεία του διευρυμένου Δήμου Βόλου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) για χρονικό διάστημα ενός έτους, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.000 ευρώ.
Τα προς εκποίηση εγκαταλελειμμένα οχήματα προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Τα οχήματα αυτά ο ανάδοχος τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με δικά του μέσα και τα φυλάσσει σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20 ημέρες. Για κάθε τέτοιο όχημα ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στον Δήμο το ποσό των 40 ευρώ τουλάχιστον.

Να αναφερθεί ότι με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν έχει τη δυνατότητα να τα παραλάβει από την πόλη και να τα φυλάξει σε δικό του χώρο, τότε τη διαδικασία της μεταφοράς και της φύλαξης την αναλαμβάνει ο Δήμος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο το ποσό των 80 ευρώ τουλάχιστον.
Στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών που φυλάσσεται το όχημα ο ιδιοκτήτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω με δικά του μέσα, αφού καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ για έξοδα μεταφοράς και φύλαξης και αφού υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ., περί του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το όχημα που δεν διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση τμημάτων οχημάτων, μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη τιμή είχε οριστεί στα 0,16€/κιλό τουλάχιστον, ενώ η πιστοποίηση θα γίνεται με τα ζυγολόγια της γεφυροπλάστιγγας του Δήμου Βόλου.
Όπως προαναφέρθηκε απόφαση για την έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το