Τοπικά

Προωθούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία υδατοδρομίου στον Βόλο

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του παρόχου υπηρεσιών (ανάδοχος) που θα αναλάβει τη σύνταξη φακέλων στοιχείων με σκοπό την έκδοση άδειας ιδρύσεως υδατοδρομίου στο λιμάνι απευθύνει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τη συνολική εποπτεία και διοίκηση του έργου θα έχει η ΟΛΒ ΑΕ η οποία θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις.
Ο φάκελος που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Άρθρου 8 του Ν. 4568/2018 που αφορούν στην εκπόνηση των επικαιροποιημένων και τροποποιημένων φακέλων. Οι φάκελοι αφορούν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το πρόγραμμα ασφάλειας του υδατοδρομίου, το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης.
Ο φάκελος με τα παραπάνω στοιχεία θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην ΟΛΒ ΑΕ μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών – Τμήμα Εναέριων Μεταφορών, που είναι και ο αρμόδιος φορέας, θα αξιολογήσει εάν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή/και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου στο λιμάνι του Βόλου.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής.
Ο ανάδοχος πρέπει να καταβάλει το 50% του ποσού με την υποβολή του φακέλου στοιχείων στον ΟΛΒ και 50% με την αποδοχή του φακέλου από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ο ΟΛΒ θα δέχεται προσφορές μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί και στη συνέχεια θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το