Τοπικά

Προωθείται η βελτίωση των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ στην Άνω Γατζέα

Προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενων γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ στην Άνω Γατζέα» θα υπογράψει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Να αναφερθεί ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το συνολικό ποσό των 455.000 ευρώ.

Ο απαραίτητες εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στα γήπεδα, είναι οι εξής:
– Αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενης περίφραξης και κατασκευή νέας, περιμετρικά των
αγωνιστικών χώρων, των αποδυτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου.
– Κατασκευή κερκίδας.
– Κατασκευή wc για τους θεατές.
– Ανακατασκευή-βελτίωση υπάρχοντος κτιρίου αποδυτηρίων και κατασκευή νέου.
– Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου τεχνητού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου.
– Τοποθέτηση ελαστοσυνθετικού τάπητα στο γήπεδο μπάσκετ.
– Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού.
– Ασφαλτόστρωση χώρου πάρκιν.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος Νοτίου Πηλίου αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες, να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και να συντάξει και εκδώσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, να διενεργήσει τον διαγωνισμό, να κατακυρώσει το αποτέλεσμά του και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά το έργο κατά την κατασκευή του και να το παραλάβει από τον ανάδοχο, η διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, την παραχώρηση, σφράγιση και φύλαξη του περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων στα οποία θα λάβουν χώρα οι ως άνω εργασίες (ανακαίνισης, συντήρησης, κατασκευής, κ.λπ.) βελτίωσης, για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι εργασίες και μέχρι την περάτωση και ολοκλήρωσή τους.

Για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δύο εκπροσώπους του υπουργείου Πολιτισμού- Αθλητισμού- ΓΓΑ και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Από τους εκπροσώπους αυτούς, ένα μέλος θα προέρχεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο οποίος θα είναι και πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και το άλλο μέλος θα προέρχεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενώ ο εκπρόσωπος του Δήμου Νοτίου Πηλίου θα οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το