Τοπικά

Προωθείται η κατασκευή διυλιστηρίου πόσιμου νερού στη Μακρινίτσα 

Αγροτεμάχιο ενδιαφέρεται να αγοράσει η ΔΕΥΑΜΒ στη θέση Μεσιακό Ίσωμα Μακρινίτσας με σκοπό την κατασκευή και την εγκατάσταση διυλιστηρίου πόσιμου νερού. Το αγροτεμάχιο έχει έκταση 9.744,83m2 και η ΔΕΥΑΜΒ αναμένεται να το αγοράσει έναντι του ποσού των 7.000 ευρώ. Το προς αγορά ακίνητο είναι το μοναδικό στη συγκεκριμένη περιοχή που εξυπηρετεί την κατασκευή διυλιστηρίου νερού, καθώς είναι σε επαφή με τη δεξαμενή ύδρευσης στο Μεσιακό Ίσωμα και τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών των δικτύων προσαγωγής και απαγωγής νερού, καθώς αναπτύσσεται ένθεν και ένθεν της αγροτικής οδού. Το Δ.Σ. θα εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρό του Γιώργο Τόρη για την ολοκλήρωση της σύναψης της συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας και της μεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου στη ΔΕΥΑΜΒ.
Ακόμη το Δ.Σ. αναμένεται να εγκρίνει τους όρους για τη διενέργεια διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τον «εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των δημοτικών ενοτήτων» προϋπολογισμού 46.160 ευρώ. Η εκτέλεση της υπηρεσίας κρίνεται ως απαραίτητη, προκειμένου να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την παρακολούθηση ραδιενέργειας στον Δήμο Βόλου, με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό. Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της.

Δανειστικό συμβόλαιο για το δίκτυο ακαθάρτων στα Λεχώνια
Tο διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης αναμένεται να εγκρίνει τη δανειακή σύμβαση επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την υλοποίηση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις δημοτικές ενότητες Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων.
Η έγκριση του Σχεδίου Δανειστικού Συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου ύψους 5.340.000 ευρώ, θα χορηγηθεί από το Ταμείο Π. & Δ. κατά ποσοστό 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου.
Στην ίδια συνεδρίαση θα εγκριθεί η μελέτη, οι όροι διακήρυξης και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου για τη συντήρηση και απόφραξη των δικτύων αποχέτευσης, προϋπολογισμού 1.080.000 ευρώ. Το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η μελέτη είναι:
-. Η επισκευή ή αντικατάσταση αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, που δημιουργούν προβλήματα στη σωστή λειτουργία του Δικτύου.
– Η επισκευή ή αντικατάσταση διακλαδώσεων.
– Η επισκευή ή αντικατάσταση προβληματικών αγωγών αποχέτευσης όμβριων υδάτων.
– Η επισκευή ζημιών σε φρεάτια ελέγχου υδροσυλλογής και τους αγωγούς σύνδεσης των φρεατίων με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
– Η επισκευή αγωγών μεταφοράς λύματος, που λειτουργούν υπό πίεση (καταθλιπτικοί αγωγοί).
– Οι αποφράξεις – καθαρισμοί αγωγών ακαθάρτων και των διακλαδώσεών τους.
– Ο καθαρισμός σχαρών και πυθμένα των αντλιοστασίων ακαθάρτων.
– Ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής.
– Η απόφραξη αγωγών σύνδεσης των φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο όμβριων.
– Οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων κατόπιν επέμβασης.
– Ανάγκες αποκατάστασης μικροπροβλημάτων με ψυχρή άσφαλτο.
– Αντικατάσταση καλυμμάτων φρεατίων είτε λόγω θραύσης αυτών είτε λόγω κλοπής.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το