Τοπικά

Προμήθεια ανταλλακτικών χωρίς αιτιολόγηση – Ακυρώθηκε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου 

Ακυρώθηκε εν μέρει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, που αφορούσε την έγκριση των πρακτικών για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του Δήμου, έτους 2017, καθώς θεωρήθηκε ότι στερείται αιτιολόγησης και δεν εμφανίζονται ως ανάγκες τακτικής συντήρησης.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, στην μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, περιέχονται εγγραφές για την προμήθεια ανταλλακτικών, τα οποία:
Δεν αφορούν σε εργασίες τακτικής συντήρησης αλλά σε εξειδικευμένες και ενδεικτικές/ενδεχόμενες βλάβες οι οποίες στην κρινόμενη πράξη ούτε προσδιορίζονται επί συγκεκριμένων οχημάτων ούτε εμφανίζονται κατά τα ανωτέρω ως ανάγκες τακτικής συντήρησης.

Στην απόφαση προστίθενται τα εξής:
«Επειδή κατά τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κρινόμενη πράξη στερείται αιτιολόγησης κατά το μέρος που αφορά τις εγγραφές προμήθειας των Α47 (σετ συμπλέκτη luk), Β23, 24 (φανάρι όγκου daf, iveco/φανάρι όγκου 4 led), Β31-37 & 59-62 (φανάρια), Β112-115 (μίζες) της ως άνω – αναπόσπαστο μέρος της κρινόμενης πράξης – από 21-3-2017 «τεχνικής περιγραφής».
Επειδή βάσει των άρ. 214, 225, 238 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» & του άρ. 24 ΠΔ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας», ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνει τις πράξεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιχειρήσεων των Δήμων που είναι αντίθετες με το νόμο, με αιτιολογημένη απόφασή του

Για τους λόγους αυτούς ακυρώνουμε εν μέρει την υπ’ αριθμ. 380/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Βόλου περί «έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου, έτους 2017», κατά το μέρος που αφορά την προμήθεια των Α47 (σετ συμπλέκτη luk), Β23, 24 (φανάρι όγκου daf, iveco/φανάρι όγκου 4 led), Β31-37 & 59-62 (φανάρια), Β112-115 (μίζες), της συνημμένης από 21-3-2017 «τεχνικής περιγραφής», για τους ανωτέρω εκτιθέμενους λόγους».

 

 

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το